Б О Л Г А Р С Ь К І.. В І С Т І
Шануймося, браття, бо ми того варті. (Тарас Шевченко) 
  
БУВісті ВИХОДЯТЬ з червня 1998 р. БУВести ИЗЛИЗАТ от юни 1998 г.

  

 

 

 

 ДЪЛГЪТ ЗА РУСКИЯ ГАЗ ПРЕЧИ НА КИЕВ ДА ВДИГНЕ ЦЕНИТЕ НА ТРАНЗИТА
София, юли 1999. - Украйна е най-големият транзитен център на газ в света. Нейната газопреносна система, която се стопанисва от "Нафтогаз на Украйна" АД, технологически е свързана с аналогичните системи на съседните страни - Русия, Беларус, Молдова, Румъния, Унгария, Словакия и Полша. А те, на свой ред, подават газ в държавите от Централна и Западна Европа и Балканите. Пропускателната способност на украинските магистрални газопроводи на "входа" (на границата с Русия) е 290 млрд. куб. м, а на "изхода" (на западната и южната граница) - 170 млрд. куб. м газ годишно.
ТАРИФИ
Според последните данни, през територията на Украйна руското АД "Газпром" изнася 97% от своя газ. От тази гледна точка Киев може да се държи като монополист и да диктува своите условия на играта. Например, да повиши таксите за преноса на газ, за което украинците неведнъж са водили преговори с "Газпром". Но досега Украйна не е могла да издейства по-изгодни за себе си тарифи.
През 1998 г. и сега таксата за транспортиране на 1000 куб. м на разстояние 100 км е $1,09. Но вместо валута "Газпром" плаща на Киев в натура - за транзита украинците получават 30 млрд. куб. м газ., или по-малко от 50% от годишната си потребност. Но не само бартерът като начин на разплащане не удовлетворява "Нафтогаз на Украйна", но и самата транзитна такса, по която се извършва разплащането. Тя е по-ниска от световната. Тя дори е по-ниска от тази, която е била през 1993-1996 гг. Тогава преносът на 1000 куб. м газ на 100 км е варирал между $1,73 и 1,75. Същевременно, украинците са купували руски газ по $80 за 1000 куб. м. През 1998 г. Киев се съгласи транзитната тарифа да спадне до $1,09, а "Газпром" свали цената на газ за Украйна от $80 на $50.
Наблюдатели твърдят, че сега украинците искат да преразгледат отношенията си с "Газпром". Първо, те настояват цената на газ да не се обвързва с цената на транзита, и второ - да купуват руския газ по цена, която е обвързана с цената на газьола, сиреч петрола, на международния пазар. Между другото, за Западна Европа руснаците продават газ по цена, която е съобразена с конюнктурата на нефта. Миналата година, например, когато цената на петрола спадна, спадна и стойността на "синьото гориво" за западните страни. Същевременно цената за Украйна остана непроменена. Но, според осведомени, сега Киев се намира в такава ситуация, че едва ли ще може да налага своите условия. Поне докато не върне на Русия своя газов дълг. На 1 юли 1999 г. той достигна $1 млрд. (още $111 млн. Киев дължи на Туркменистан). Компанията "Нафтогаз на Украйна" може да събере тази сума, ако накара украинските потребители да й платят за консумирания газ, но това е нереално. С други думи, въпреки че е монополист, Украйна не може да наложи своята позиция. Съглано договореностите с "Газпром", през 1999 г. украинците се задължават да осигурят преноса за Западна Европа на 110 млрд. куб. м руски газ (общата дължина на "тръбата" е 1147 км), за Молдова - 3 млрд. (770 км), за Южна Русия - 24 млрд. (260 км). Киев опроверга твърденията в някои руски масмедии, че количеството на преносимия газ не се отчита точно. През 1996-1997 г. са влезли в действие три нови газоизмервателни станции - Ужгород (на границата със Словакия), Алексеевка (на границата с Молдова) и Орловка (на границата с Румъния), получили висока оценка както от руските специалисти, така и от специалистите на западните фирми-вносителки на газ ("Рургаз", например).
ПРОЕКТИ
Още преди няколко години Русия започна да строи газопровода Ямал-Западна Европа, който трябва да мине през територията на Беларус и Полша. Неговата стойност е $40 млрд. Планира се също така строителството на "тръбата" по дъното на Черно море между руския и турския бряг ("Син поток"), чиято стойност възлиза на $3 млрд. И в двата случая маршрутът заобикаля Украйна.
Дали това е рационално? Или в тези проекти има повече политика, отколкото икономическа изгода?
Украинските аналитици твърдят, че решението на Москва да елиминира Украйна като транзитен пункт е продиктувано от политически съображения, които имат за цел да сплашат Киев и да го направят по-отстъпчив в контактите си с Кремъл (например, до 1997 г. - по въпроса за черноморската база Севастопол). Но повече от ясно, че на този етап Русия не е способна да реализира проекта Ямал-Западна Европа. Същевременно украинците изтъкват, че вече 30 г. безаварийно поддържат газопреносната си мрежа и безпроблемно осигуряват транзита на "синьото гориво". Те изтъкват също така наличието на огромни газохранилища именно в западната част на страната, от които в случай на необходимост газ се подава на потребителите в Централна и Западна Европа. Става дума за Билче-Волицко-Угерското, Богородчанското и някои други находища (общо в Украйна те са 12 с капацитет 25-30 млрд. куб. м).
Освен това, според украинските специалисти, не си заслужава за транспортирането само на 16 млрд. куб. м газ в Турция в дъното на Черно море да се заравят $3 млрд. Същото количество може да бъде пренесено с по-малко средства по съществуващия газопровод. Затова официален Киев предлага на "Газпром" да се сключат дългосрочни (поне до 2007 г.) спогодби за транзит на руския газ, да се разширят услугите за съхрянаване на руския газ в украинските подземни газохранилища, да се търсят нови маршрути за пренос на руския газ по територията на Украйна.
ТРАНЗИТ
Впрочем, Киев вярва, че в най-близка перспектива той ще остане основният преносител на руския газ. Още повече, че 50,1% от украинските магистрални газопроводи (диаметър 1420, 1220 и 1020 мм), по които се пренася руският газ, се експлоатират по-малко от 15 г. (между 16 и 25 г. - 39,8%, над 25 г. - 10,1%). Между другото, руските тръби са на същата възраст, защото са се изграждали по едно и също време в СССР. Освен това, сега Украйна активно инвестира в разширяване на своята газопреносна мрежа. Неотдавна компанията "Нафтогаз на Украйна" обяви, че започва изграждането на шест компресорни станции на газопровода Торжок (Русия) - Долина (Западна Украйна), чийто първи етап е дълъг 529 км; на втория етап на газопровода Ананиев-Измаил (в Украйна, 377 км) и три компресорни станции там; на газопровода Талное-Ананиев (в Украйна, 190 км); на разширяването на газопровода Ужгород-Долина (Украйна). Пред завършване е "тръбата" Хуст (Украйна) - Сату-Маре (Румъния), дълга 35 км с капацитет 10 млрд. куб. м. Киев твърди, че всичко това създава много добри условия "Газпром" до 2010 г. и в бъдеще постоянно да увеличава транспортирането на газ, особено по посока юг - на Балканите.
СОБСТВЕН ДОБИВ
Но независимо от бъдещите си отношения с "Газпром", Украйна се стреми да си осигури поне известна "газова" независимост. Предвижда се през 2010 г. страната да получава от собствени залежи 32 млрд. куб. м газ при потребност от 76-78 млрд. куб. м. През тази година Украйна ще добие от собствени залежи едва 18,3 млрд. куб. м. Над 10 млрд. ще внесе от Туркменистан, а 44 млрд. - от Русия. Според официалните данни, за първите пет месеца на годината Украйна е консумирала 35,1 млрд. куб. м газ, което е с 2,5 млрд. по-малко спрямо същия период на 1998 г. Специалистите отбелязват, че в близките няколко години тенденцията към намаляване ще се запази.
Васил Жукивский

УКРАИНСКАТА ГАЗОВА ПРОМИШЛЕНОСТ Е ПРЕД СРИВ?

София, февруари 1999.- Засега газът е един от основните енергоносители в Украйна. По потребление на "синьо гориво" страната заема шесто място в света, а по внос - трето (след САЩ и Германия). Всяка година Киев внася над 60 млрд. куб. м газ за $5 млрд. Това количество стига до крайните потребители (промишлените предприятия и комуналния сектор) по националната газотранспортна система. Освен това, по нея за страните от Централна и Западна Европа, а също така за Балканите се транзитират 120 млрд. куб. м руски газ на стойност над $9 млрд. Срещу транзита Украйна получава 40% от необходимия й газ. С други думи, газовата промишленост е един от най-важните фактори за украинската икономика, от нейното състояние зависи националната сигурност на страната.
Същевременно, потребителите на газ в Украйна дължат на "Укргазпром" над 12,7 млрд. гривни (над $300 млн.), персоналът на компресорните станции не получава заплата от 10-12 месеца. Според Иван Дияк от комисията по енергетика, ядрена политика и ядрена сигурност в украинския парламент, газовият отрасъл, който де факто кредитира цялата икономика и социалната сфера, днес се намира на ръба на срив. Неговото ръководство не разполага нито с възможности за увеличаване на собствения добив (сега то е 18 млрд. куб. м), нито със средства за поддържане на газопреносната система.
Според някои данни, по-голямата част от украинската газопреносна мрежа е в окаяно състояние. Още преди две години група депутати се обърна към президента Леонид Кучма с молба да вземе адекватни мерки. Но от тогава почти нищо не е направено. Украйна разполага с над 35 хил. км магистрални и разпределителни тръбопроводи, стопанисвани от "Укргазпром". Над 58% от тях се намират в експлоатация от 15 до 50 г. Почти 5,5 хил. км от тръбите трябва да бъдат сменени с нови. Освен това, 15 хил. км от газопроводите са изолирани с полимерни ленти, които не осигуряват пълна защита от корозия. Също така се обръща внимание на факта, че 50% от общо 780 газопомпени агрегати приключват ресурса си (100 хил. часа) и се нуждаят от замяна. Твърди се, че за да поддържа газотранспортната си система в добро състояние, Киев трябва годишно да диагностицира и ремонтира 250-300 км в продължение на следващите 10 г., да подмени половината от газопомпените станции. Всичко това изисква средства, с които Украйна не разполага.
Въпреки очакванията, не се предвижда и руското дружество "Газпром" да увеличи износа си на газ за Европа и Балканите и да инвестира в украинската газопреносна мрежа. Това заявиха от централата на компанията в Москва и опровергаха твърденията на шефовете от "Укргазпром", че руснаците са готови да вложат $250 млн. в модернизацията и разширяването на газопровода на територията на Украйна до румънската граница. Според експертите, Русия може дори да намали износа на "синьото гориво". От руската Дума призоваха да бъдат спрени някои проекти за увеличаване на износа на газ, защото запасите му ще свършат до 60 г., и да се акцентира върху въгледобива. "Поне въглища имаме за 1000 г. напред",- казаха някои депутати. Преди две години намеренията на Москва са били допълнително да натоварят украинската газопреносна мрежа поне с 30 млрд. куб. м годишно.
Очевидно, проблемите на своята газова промишленост Украйна ще трябва да решава сама. За целта лобито на отрасъла в украинския парламент настоява правителството да вземе крути мерки срещу длъжниците и да бъде отменена рентата в размер на $13,7 за всеки 1000 куб. м газ. По този начин "Укргазпром" ще може да събере над $470 млн. и да ги насочи на поддръжка на мрежата. В противен случай трябва да се очаква срив. От неговите последици ще пострадат и страните-вносителки на руския газ.

Васил Жукивский