УБВісті виходять з червня 1998


УБВести излизат от юни 1998

ОТ 16 ЯНУАРИ УКРАИНСКИЯТ ЕЗИК Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ И В БИЗНЕСА
Киев, 16 януари 2021.- От днес в сферата на услугите и в бизнеса украинският език е задължителен. Това повелява законът за езика, приет още през 2019 г., но някои негови клаузи са влезли в сила през м.г., някои влизат сега, а някои – по-късно.
Така, от септември 2020 г. украинският език е задължителен във всички държавни средни училища, от януари т.г. на него ще ви обслужват (ако пожелаете, то не трябва да ви откажат) в сферата на услугите. В тази сфера и цялата информация следва да бъде представена на украински език.
От юли т.г. на украински език ще се провеждат културно-масови, развлекателни и други прояви. Филмите също трябва да се дублират на украински език. Той се въвежда и в туристическата и екскурзионната сфера, в книгоиздателската дейност, при спортни прояви, с една дума, навсякъде - в армията, полицията, съда и прокуратура, здравните и образователни заведения, в науката, в рекламата, в документооборота на държавните и общинските институции, в транспорта.
От януари 2022 г. всички вестници и списания следва да имат украинска версия, а от юли същата година – и всички корпоративни сайтове. От юли 2024 г. на украински език трябва да се списват и всички регионални издания, въвежда се и квотиране в общонационалния и регионалния радио- и ТВ-ефир, съответно, 75-90% и 67-80% от предаванията трябва да бъдат на украински език.
При неспазване на закона най-напред, например, на някакво заведение ще съставят акт, а при повторно нарушение – ще накажат с глоба от порядъка на 200 евро.
Проруската опозиция в украинския парламент атакува закона за езика пред Конституционния съд на Украйна. Според нея, се нарушават правата на руската общност у нас, а тя, според преписа от 2001 г., не повече от 17% от населението.
Населението на Украйна е 41 млн. Според социологическите проучвания, 32,6 млн. или почти 80% смятат украински език за майчин. В следствие на мощна русификация, включително насилствена (чрез Голодомор), много от нашенците са били принудени да общуват на руски. Сега ситуацията постепенно се променя и Украйна става все по украинска.(УВести)

Още по темата:
УКРАИНСКИЯТ ЕЗИК>>>
МАЛКО ПОДРОБНОСТИ ЗА УКРАИНСКИ ЕЗИК>>>
УКРАЇНСЬКА МОВА>>>
МОВА - БАГАТСТВО КОЖНОГО НАРОДУ>>>