Б О Л Г А Р С Ь К І.. В І С Т І
Шануймося, браття, бо ми того варті. (Тарас Шевченко) 
ЦЪРКОВНА УТВАР
БУВісті ВИХОДЯТЬ з червня 1998 р. БУВести ИЗЛИЗАТ от юни 1998 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИКТОР КАЛНИК - посланик на Украйна в България от 2 април 2007 г.

Виктор Калник Виктор Калник е роден на 21 май 1948 г. в Житомирска област в семейството на военни. Украинец е. Завършва Киевския институт за народно стопанство. Икономист. През 1971 г. работи в Мукачивския винен завод като икономист в планов отдел. Служи в Съветската армия. До 1990 г. работи в Държавната инспекция по цените и в Държавния комитет по цените, като се издига до поста заместник-началник на комитета. През 1992 г. е назначен за заместник-министър на икономиката, а през 1998 г. – първи заместник министър на икономиката. През 1994 г. следва в Института по мениджмънт в Атланта (САЩ). През 1994-1998 гг. е депутат във Върховната Рада, член на
парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ЧИС). През 2000 г. е председател на Наблюдателния съвет към Спестовната банка на Украйна.
През 2001 г. е стажант в Дипломатическата академия на Украйна. През 2001-2005 г. е посланик на Украйна в Гърция.
В края на 2005 г. е назначен за първи заместник-министър на финансите.
Награден е с орден "За заслуги" ІІІ степен.
Автор на редица публикации, посветени на икономическото и социално развитие на Украйна.
Владее руски и английски (свободно).
Хоби: живопис, ски спорт и градинарство.

На снимката: Акредитивните си писма Виктор Калник (вдясно) връчи на президента Георги Първанов на 2 април 2007 г.

---------------

Виктор Калник, заместник-министър на икономиката на Украйна пред бюлетин "Україна"

КОЙТО СЕГА ВЛОЖИ В УКРАИНСКАТА ИКОНОМИКА, НЯМА ДА ЗАГУБИ
София, септември 1994.- "Последните две години и половина бяха много трудни за Украйна", - заяви пред журналиста Васил Жукивский заместник-министърът на икономиката на Украйна Виктор Калник. - Преходът към пазарни отношения без подкрепата на международните финансови институции, без сериозни структурни промени в икономиката се превърна за нас в едно огромно изпитание.
Наложи се да преминем към световни цени за енергоносителите. Ето само няколко цифри. За този период цените на природния газ у нас се увеличиха 39 хиляди пъти, на петрола - 27 хиляди пъти. Но причината за тези “пъти” не е само в цената, по която внасяме газ и нефт, но и в инфлацията, в промяната на размера на работната заплата. В отделните месеци на 1993 г. инфлацията стигаше 70, 80, дори 90%. Средномесечното увеличение на цените на едро през миналата година беше 47%. Ето защо казвам, че Украйна преживя страшно сътресение. Именно преживя, защото от началото на 1994 година страната ни лека-полека започна да се съвзема. Благодарение на мерките на правителството хиперинфлацията е овладяна. По сравнение с 1993 г. тазгодишните темпове на инфлацията са 5-6 пъти по-малки. А през август тя стигна най-ниското си ниво за последните две години и половина - 2,1%. Смея да твърдя, че инфлацията през 1994 г. няма да прескочи 80-85%. С една дума, овладяването на инфлацията е факт. А той е едно от условията за преговори с международните финансови институции.
Второто условие е унификацията на официалния и пазарния курс на карбованеца към долара. Сега при нас официалният курс е 22500 крб, а пазарният - 53000 крб. за долар. Сближаването по посока нагоре вече е започнало. От 1 октомври, когато ще възобнови работата си междубанковата валутна борса, процесът на унификация на двата курса, безспорно, ще се ускори. Предполагам, че към края на годината в Украйна ще има единен курс.
Третото условие е либерализацията на цените. Някои масмедии на Запад и на Изток твърдят, че цените в Украйна се установяват, както се казва, отгоре. Истината е, че при нас само 30% от цените се администрират - на хляба, комуналните услуги, градския и ж.п.транспорт и някои други. Останалите цени формира пазарът. Дори бих казал, че Украйна е по-близо до пазарните отношения, отколкото Русия. Защото ние работим със световните цени на енергоносителите, а не в оранжерийна обстановка.
Всички тези условия трябва да бъдат “вързани” с приватизацията. Украинският парламент спря този процес, но не го отмени. Необходима е известна актуализация. В средата на септември, когато нашите депутати ще се съберат на есенната сесия, този въпрос, безусловно, ще бъде решен. Заедно с политическата стабилност и съществуващата законова база това създава в Украйна много благоприятен климат за чуждите инвестиции, за получаване на финансова подкрепа от международните институции. Твърдя, че тези, които ще вложат парите си в Украйна, няма да загубят. Те ще могат за кратък период от време да си върнат капиталите".
Бюлетин "Україна" – издава посолството на Украйна в България през 1994-1998 гг.