БЪЛГАРО-УКРАИНСКИ ВЕСТИ - издание за политика, бизнес, история, култура и спорт
Шануймося, браття, бо ми того варті. (Тарас Шевченко) 
BOL.BG
БУВісті ВИХОДЯТЬ з червня 1998 р. БУВести ИЗЛИЗАТ от юни 1998 г.
Начало/Початок

ДIАСПОРА

АМБАСАДА
УКРАЙНА ДНЕС 
БОЛГАРIЯ СЬОГОДНI
БIЗНЕС - БОЛГАРIЯ
БИЗНЕС-УКРАЙНА
КОМЕНТАР
IНТЕРВ'Ю
ДАЙДЖЕСТ
НАШI ЛЮДИ
СПРАВКА-УКРАЙНА
ДОВIДКА-БОЛГАРIЯ
ИСТОРИЯ-УКРАЙНА
IСТОРIЯ-БОЛГАРIЯ
БАЛКАНИ
АРХIВ
E-MAIL

"ТОЛОКА" ЕТ
преводи - украински, руски

 

 

 

 

 
СПРАВКА - УКРАЙНА

БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В УКРАЙНА
В Украйна живее 48,416 млн. души от над 100 народности. През 1992 г. Върховната Рада (парламент) приема Закон за националните малцинства.
Колко са българите в Украйна?
Според последното преброяване от декември 2001 г., българите са 204,6 хил. През 1989 г. те са били 235 хил. В Одеска област живее 150,6 хил., в Запорожка - 27,7 хил., в Миколаевска - 5,6 хил., в Кировоградска - 2,2 хил., в Херсонска - 5,3 хил.
Български език като майчин се признава от 64,2% от българите, украински - от 5%, и руски - от 30,3%.
В началото на 90-те на ХХ в. българите в Украйна започват да се организарат в дружества. Сега в страната официално са регистрирани 14 български национално-културни организации. Асоциацията на българските национално-културни дружества се ръководи от Антон Киссе, който е и заместник-губернатор на Одеската областна държавна администрация.
През 2002/2003 г. над 13,430 хил. българчета като основен предмет изучават български език, а 1,598 хил. - като свободно избираем предмет. В Одеска област български език се изучава в 44 училища (8 района) и най-вече в Болградската гимназия "Г.С.Раковски".
От 1992 г. в гр. Приморск (Запорожка област) - средище на таврийските българи, има украинско-български лицей, български език се изучава и в 22 училища в 4 района. Български език се преподава в средно училище №16 в гр. Миколаив и в средното училище в с.Вилшанка в Кировоградска област. Български език се изучава и в неделните училища към национално-просветните дружества. Той се преподава в няколко гимназии в Киев и в гимназия №93 в гр. Лвив.
Българисти се подготвят в следните университети: Киевски "Тарас Шевченко", Лвивски "Иван Франко", Одески "Иван Мечников" и някои други.
Учители по български език и литература имат повишават квалификацията си в Одеския областен институт по квалификация на учители. Специалисти по български език и литература се подготвят в университетите в гр.Мелитопол и Бердянск (Запоризка област), в Измаилския педагогически университет, Южноукраинския педагогичеки университет (Одеса) и Белгород-Днистровското педагогическо училище (Одеска област).
С постановление № 103 на Министерския Съвет на Република България от 1989 г. на етническите българи се предоставя възможност за следване в България. Досега различни български вузове са завършили 692 украински българи.
През 1998 г. в гр. Болград е открит Областен научно-методически център, а през 1999 г. в Одеса - Общоукраинския център на българската култура.
Българското малцинство в Украйна има свои печатни издания. В гр.Одеса на български език излиза вестник "Роден край", финансиран от украинската държава. Излизат също "Родолюбие" и "Българско обозрение". От 2001 г. Асоциацията на българските национално-културни дружества издава седмичник "Украйна - български преглед". Литература на български език излиза в Одеса, Киев и Лвив. През последните 10 г. са издадени над 50 заглавия на български език. В 67 библиотеки на Украйна има над 50-хил. фонд с литература на съвременен български език.
В районите с компактно българско население в Одеска област всяка седмица се излъчва телевизионно предаване (45 мин.) и радиопрограма "Роден край". В Крим българите гледат 15-минутно предаване на български език "Български срещи" и 15-минутни видеосюжети, посветени на живота на кримските българи - предаване "Кримска дъга".
В музеите в гр.Бердянск, Одеса, Болград и други градове има експозиции, които запознават с историята, бита, културата и духовното наследство на българите.
В българските села в Украйна църквите пренадлежат към Руската православна църква, според устава на която богослужението се извършва на църковно-славянски език. Свещеник може да проповядва и на руски, украински, български или друг език.
Март 2003 г.


"БЪЛГАРСКА МИСЪЛ" Е ПЪРВИЯТ В УКРАЙНА И РУСИЯ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИК>>>