Б О Л Г А Р С Ь К І.. В І С Т І
Шануймося, браття, бо ми того варті. (Тарас Шевченко) 
  
БУВісті ВИХОДЯТЬ з червня 1998 р. БУВести ИЗЛИЗАТ от юни 1998 г.

  

 

 

 

 МИКОЛА БАЛТАЖИ - посланик на Украйна в България от април 2011 г.

Роден е на 27 април 1956 г. в Одеска област. Етнически българин. През 1979 г. завършва международни отношение в Киевския университет "Тарас Шевченко". Работи в системата на Академията на науките на Украйна – в института по социални и икономически проблеми извън Украйна, института за световна икономика и международни отношения. През 1993 г. преминава на работа във външното министерство на Украйна. Назначен е за първи секретар в посолството в Литва. През 1997 г. е завеждащ-отдел "Политически анализ и международна информация" в администрацията на президента на Украйна. През 1999 г. е заместник-началник на ІІІ териториално управление и завеждащ-отдел "Страни от Централна и Източна Европа" във външното министерство. През 2000 г. е назначен за съветник в посолството в Германия, през 2004 г. става съветник-посланик, а през 2005 г. – временно управляващ в същата амбасада. През 2006 г. се завръща в Киев и е назначен на отговорна длъжност в департамент "Европейски съюз" във външното министерство. През 2008 г. е изпратен като съветник-посланик в посолството в Словения, но много бързо е преместен на същата длъжност в посолството в Германия, където работи до април 2011 г.
През април 2011 г. с указ на президента на Украйна е назначен за посланик в България.
Владее немски, английски, български и руски.
Женен е. Има една дъщеря.