БОЛГАРСЬКІ ВІСТІ
Шануймося, браття, бо ми того варті. (Тарас Шевченко) 
BOL.BG
БУВісті ВИХОДЯТЬ з червня 1998 р. БУВести ИЗЛИЗАТ от юни 1998 г.

 

 

 

 

 

 

 "ТРАФОСЕРВИЗ" АД

Научно-изследователският център НИЦ "ЗТЗ-Сервиз"

от гр.Запорожие - Украйна, започва Виталий Гурин - изпълнителен директор на "Трафосервиз" АД, и Артур Туткевич - президент на НИЦ "ЗТЗ-Сервиз"да работи в България през 1992 г. в АЕЦ "Козлодуй". През 1992-1996 гг. бяха реконструирани всички блочни трансформатори 250-630 МВА 220-400 кВ - 14 бр., и два трансформатора 630 МВА 400 кВ на площадката в АЕЦ "Белене". През този период НИЦ "ЗТЗ-Сервиз" извърши значителна по обем дейност и в други електроцентрали на българската енергосистема (ПАВЕЦ "Чаира", ТЕЦ "Марица -Изток 3").
За квалификацията на специалистите от НИЦ "ЗТЗ-Сервиз" говори фактът, че дружеството е колективен член на международната организация на енергетиците СИГРЕ и ръководи там работна група по силови трансформатори "Life management". От 1998 г. НИЦ "ЗТЗ-Сервиз" има сертификат ISO 9001 за извършване на следните дейности по високоволтово трансформаторно оборудване на мястото на експлоатация:
- Монтаж и въвеждане в експлоатация;
- Експлоатация и обслужване;
- Изпитания, диагностика, мониторинг;
- Ремонт, обновяване, модернизация;
- Удължаване срока на експлоатация.

След рехабилитацията на трансформатори НИЦ "ЗТЗ-Сервиз", в частност "ТРАФОСЕРВИЗ" АД, дава гаранциите, които се дават от завода-производител за нов трансформатор.
На основата на съвместната работа между специалистите на НИЦ "ЗТЗ-Сервиз" и българските специалисти "ТРАФОСЕРВИЗ" АД извършва всички необходими дейности по диагностиката, ремонта, реконструкцията и рехабилитацията на силовите трансформатори.
Диагностиката на силовите трансформатори е етап, предхождащ ремонтните и рехабилитационните работи. "ТРАФОСЕРВИЗ" АД разполага с уникална измервателна техника за целите на диагностиката. Тя позволява провеждане на измерванията в експлоатационни условия, елиминирайки влиянието на електромагнитните полета. В обема на измерванията влиза и шумова диагностика и термовизионен анализ.
Анализите на трансформаторните масла се извършват в сертифицираните по стандарта ISO 9001 лаборатории на НИЦ «ЗТЗ-Сервис». Съществено предимство на извършваната от "ТРАФОСЕРВИЗ" АД диагностика е, че анализът на измерванията се извършва от висококвалифицирани конструктори и специалисти от гр.Запорожие - Украйна, които имат огромен опит в трансформаторостроенето и ремонта на това оборудване.
За периода 1996 - 2002г. "Трафосервиз" АД е извършил диагностика, ремонт и модернизация на над 45 трансформатора в енергийната система на България.
Представяйки накратко дружеството "ТРАФОСЕРВИЗ" АД в България и основният й акционер и изпълнител НИЦ "ЗТЗ-Сервиз" - Украйна, ние се надяваме на дългосрочно и ползотворно сътрудничество с вас.
За контакти: гр.София, тел.(0359 2) 8705274; E-mail: trafos@abv.bg

СПИСЪК НА ТРАНСФОРМАТОРИ, ДИАГНОСТИЦИРАНИ ОТ "ТРАФОСЕРВИЗ" АД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1996-2002 гг.

Вид на трансформатора
Мощност, МВА
Завод-производител
Обект
Брой на обследваните трансформатори
1.Блочен 110 кВ

250
75
60

ЗТЗ, Украйна
ЗТЗ, Украйна
ЗТЗ, Украйна

ТЕЦ, "Бобов дол"
ТЕЦ "Марица Изток 1"
ТЕЦ "Марица Изток 1"

1
1
2
2.Блочен 220 кВ
250
ЗТЗ, Украйна
ТЕЦ "Бобов дол"
2
3.Свързващ автотрансформатор 440/110 кВ
250
TRO, Берлин
ПС "Благоевград"
ПС "Столник"
2
1
4.Свързващ автотрансформатор 440/220 кВ
210-267
TRO, Берлин
ПС "Добруджа"
АЕЦ "Козлодуй"
ПС "Столник"
ТЕЦ "Марица Изток 3"
3
2
2
2
5.Свързващ автотрансформатор 220/110 кВ
200
ЗТЗ, Украйна
ПС "Алеко"
ПС "Г.Оряховица"
ТЕЦ "Бобов дол"
ПС "Бойчиновци"
ПС "Добруджа"
ПС "Казичене"
ПС "Марица Изток"
ПС "Узунджово"
ПС "Балкан"
2
2
1
2
2
1
2
1
2
6.Свързващ автотрансформатор 220/110 кВ
250
Раде Кончар,
Югославия
ПС "Зренянин", Сърбия
1
7.Разпределителен трансформатор 110 кВ
40
Елпромтрафо, България
ПС "Русе"
ПС "Димитровград"
ПС "Разград"
1
1
1
8.Разпределителен трансформатор 110 кВ
25
ТЕЗ, Русия
Елпромтрафо
ПС "Любимец"
ПС "Перун"
ПС "Кърджали 1"
ПС "Емка"
1
2
2
1
9.Трансформатор собствени нужди 15.75 кВ
32
Елпромтрафо
ТЕЦ "Бобов дол"
3
Всичко:
.
.
.
46

СПИСЪК НА ТРАНСФОРМАТОРИ, РЕМОНТИРАНИ ОТ "ТРАФОСЕРВИЗ" АД В ПОЛЕВИ УСЛОВИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1996-2002 гг.

Вид на ремонта
Трансформатор
Завод-производител
Обект
1.Аварийно-възстановителен ремонт

250МVА 400/110 кV
200МVА 220/110 кV

TRO, Берлин
ЗТЗ Украйна
ПС "Благоевград"
ПС "Алеко"
ОРУ ТЕЦ "Варна"
2.Аварийно-възстановителен ремонт
40МVА 110 кV
25МVА 110 кV
Елпромтрафо
ТЕЗ, Русия
ПС "Разград"
ПС "Любимец"
3.Основен ремонт с отстраняване на дефектите, обновяване на изолацията и модернизация
267МVА 400/220 кV
210МVА 400/220 кV
TRO, Берлин
TRO, Берлин
АЕЦ "Козлодуй"
ПС "Добруджа" - 2 бр.
ТЕЦ "Марица Изток 3"
4.Основен ремонт с отстраняване на дефектите, обновяване на изолацията и модернизация
250МVА 220 кV
ЗТЗ, Украйна
ТЕЦ "Бобов дол"
5.Основен ремонт с отстраняване на дефектите, обновяване на изолацията и модернизация
200МVА 220/110 кV
ЗТЗ, Украйна

ПС "Алеко"
ПС "Марица Изток"
ТЕЦ "Бобов дол"
ПС "Бойчиновци"

ПС "Добруджа"

6.Основен ремонт с отстраняване на дефектите, обновяване на изолацията и модернизация

250МVА 110 кV

ЗТЗ Украйна
ТЕЦ "Бобов дол"
7.Основен ремонт с отстраняване на дефектите, обновяване на изолацията и модернизация
32МVА 15.75 кV
Елпромтрафо
ТЕЦ "Бобов дол" - 2бр.
8.Основен ремонт с отстраняване на дефектите и обновяване на изолацията
250МVА 110 кV
200МVА 220/110 кV

60МVА 110 кV
ЗТЗ, Украйна
ЗТЗ, Украйна

ЗТЗ, Украйна
ТЕЦ "Варна"- 2 бр.
ПС "Узунджово"
ПС "Балкан"
ТЕЦ "Марица Изток 1"
9.Ремонт и монтаж
250МVА 400/110 кV
158МVА 400/19 кV
Реактор 40МVАr 31.5 кV
TRO, Берлин
ЗТЗ, Украйна
TRO, Берлин
ПС "Царевец"
ПАВЕЦ "Чаира"- 4 бр.
ПС "Царевец"
10.Ремонт и/или подмяна на отделни възли
250МVА 400/110 кV
TRO, Берлин
ПС "Бургас"
ПС "Благоевград"
ПС "Царевец"
11.Ремонт и/или подмяна на отделни възли
200МVА 220/110 кV
ЗТЗ, Украйна
ПС "Бойчиновци"
ПС "Добруджа"
ПС "Марица Изток"
ПС "Узунджово"
ОРУ ТЕЦ "Бобов дол"
12.Ремонт и/или подмяна на отделни възли
180МVА 220 кV
63МVА 35 кV
ЗТЗ, Украйна
ЗТЗ, Украйна
ТЕЦ "Марица Изток 2"
АЕЦ "Козлодуй"
13.Текущ ремонт
250МVА 400 кV
32МVА 15.75 кV
ЗТЗ, Украйна
Елпромтрафо
ТЕЦ "Марица Изток 2"
ТЕЦ "Марица Изток 2"
14.Ревизия, дефектовка
250МVА 400/110 кV
250МVА 400/110 кV
210МVА 400/220 кV
TRO, Берлин
ЗТЗ, Украйна
TRO, Берлин
ПС "Благоевград"
ПС "Добруджа"- 2 бр.
ф.Р от ТЕЦ "МИ-3" в ЦЕРБ
Всичко:
.
.
45

ВАЛЕРИЙ КРОПАЧЕК: КОНКУРЕНТНАТА БОРБА Е ОСТРА

Валерий КропачекВалерий Кропачек. Роден е през 1950 г. в Запорижжя. Има две висши образования - топлоенергетика и металургия. Участва в изграждането на Вилюйската ВЕЦ в Русия (Далечния Изток), където после остава на работа. Връща се в Запорижжя, работи в завод "Промарматура" и в изпълнителния съвет на един от районите на града. От 1993 г. е търговски директор в Научно-инженерния център "ЗТЗ-Сервиз" в Запорижжя.
Владее английски език.
Женен е. Има две деца.

- Пане Валерий, какво ви води в България?
- НИЦ "ЗТЗ-Сервиз" е акционер в българо-украинското АД "Трафосервиз", което извършва диагностика, ремонт и модернизация на силовите трансформатори. Сега е краят на годината и трябва да се види, какво сме свършили.
- И какво сте свършили?
- Доволен съм, че свършихме това, което беше планирано. Става дума за подстанцията "Добруджа" около Варна, ПАВЕЦ "Чаира" и други обекти в България. Като цяло обемът на работа беше по-малък спрямо предишната година. Но не това е главното. Важно е, че, според мен, "Трафосервиз" заздрави позициите си в България на водеща фирма в своя бранш и запази техническото си влияние.
Между другото, прави впечатление, че сега и в Украйна, и в България в областта на енергетиката има известна, бих казал, обърканост. Поставя се въпросът, какво да се прави с отрасъла, накъде да се върви? И много е важно да бъде направена реална оценка на състоянието му, включително и на трансформаторния парк. "Трафосервиз" е готов да предостави на съответните български ведомства компетентното си мнение по въпроса.
- Какви са плановете ви относно България?
- Ние оставаме тук и разчитаме да получим поръчки за диагностика, ремонт и модернизация на трансформатори. Сега водим преговори с НЕК и повече ще мога да кажа едва след като те приключат. Но аз съм оптимист.
- НИЦ "ЗТЗ-Сервиз" е една от водещите фирми в своя отрасъл в бившия СССР, вие разполагате с "ноу-хау", каквото няма на Запад, и сте търсен партньор. Знам, че работите дори в далечна Аржентина.
- Да, сътрудничеството ни с Аржентина се развива много добре. Впрочем, не само с нея. Дейността си в чужбина извършваме в две насоки: създаване на смесена фирма, както в случая с България, и установяване на контакт с вече съществуващи местни компании. По този начин успешно работим в Прибалтика, страните от ОНД, в Полша, Унгария и Чехия, а също така в Египет, Парагвай, Уругвай, Испания, САЩ.
- Нима в САЩ има украински трансформатори?
- Да, има, но ние извършваме, например, диагностика не само на запорожките трансформатори или от бившата ГДР. НИЦ "ЗТЗ-Сервиз" разполага с огромен научно-технически капацитет и опит и няма никакви пречки да се захванем с енергийното оборудване на каквото и да е производство. Сега получихме предложение за сътрудничество с Виетнам, Румъния, водим преговори с Китай. Ние не сме неизвестни. В бранша ни познават. Центърът е колективен член на такава авторитетна международна организация на енергетиците, каквато е СИГРЕ.
- Пане Валерий, в Запорижжя за компанията ви говорят като за просперища. Това вярно ли е?
- Сигурно. Ние сме частно предприятие. Даваме работа на 180 висококвалифицирани специалисти. Занимаваме се и с благотворителна дейност - открихме лечебно-диагностичен център, който е обзаведен с най-съвременната западна апаратура. Цената на услугите в него са минимални и запорожците са доволни.
- Посланикът на Украйна в България Вячеслав Похвалский също е запорожец. Усеща ли "Трафосервиз" подкрепата на родната амбасада?
- Разбира се. Много сме благодарни на нашите дипломати, които спомагат за дейността ни тук, тъй като работим в условията на остра конкурентна борба. Но това е пазарът...
Разговора проведе Васил Жукивский
София, ноември 1999 г.

ВИТАЛИЙ ГУРИН: "ТРАФОСЕРВИЗ" ПРОДЪЛЖАВА ДА МОДЕРНИЗИРА "ДОБРУДЖА"
Българо-украинската фирма "Трафосервиз" започна ремонта и модернизацията на поредния трансформатор в подстанция "Добруджа" около Варна. От състоянието на "Добруджа" зависи състоянието на мрежата и енергоснабдяване в цялата Североизточна България.
На въпросите на "Украйна прес" отговаря Виталий Гурин, изпълнителен директор на "Трафосервиз".

Виталий ГуринВиталий Гурин. Роден е през 1939 г. Завършва политехническия институт в Харкив, специалност - техника на високо напрежение. Кандидат на техническите науки. От 1962 до 1991 г. работи в Запорожкия трансформаторен завод "Запорижтрансформатор". От 1992 до 1994 г. е началник-отдел в Научно-инженерния център "ЗТЗ-Сервис" в гр.Запорижжя - сервизна фирма на "Запорижтрансформатор". Сега е изпълнителен директор на българо-украинското АД "Трафосервиз".
Има над 90 публикации и стандарти в Украйна, Русия, САЩ, България, доклади в СИГРЕ (Париж), член е на Националния комитет на МЕК на Украйна и Русия. Смята се за един от най-добрите специалисти по трансформатори в ОНД.
Женен е, има две дъщери и внуци.

- Пане Виталий, "Трафосервиз" спечели търга за ремонт на трансформатора в "Добруджа". Потвърди ли се вашата диагностика, след като съоръжението беше отворено?
- Напълно, включително и за повредения възел. Между другото, след аварията, която се случи преди време, този трансформатор не можеше да бъде използван.
"Трафосервиз" разполага с най-съвременната диагностична апаратура и с висококвалифицирани специалисти. Споменатото съоръжение е на над 20 г. и е произведено в бившата ГДР. Сега такива не се правят. Но нашата фирма усвои технологията за техния ремонт и успешно я прилага.
В "Добруджа" ние ще сменим маслото, ще извършим модернизация чрез инсталиране на системата за регенериране на маслото в процеса на експоатацията, ще модернизираме системата за защита на маслото чрез херметизацията на резервоара. Ще направим и други подобрения. Общо ремонтът и модернизацията ще струват приблизително 15% от стойността на новия трансформатор. Впрочем, фирмата дава гаранция именно като за нов. През октомври 1997 г. в "Добруджа" ние ремонтирахме друг такъв трансформатор. Проблеми няма.
- Колко време ще продължи ремонтът?
- Той започна на 14 май и по график, съгласуван с НЕК, ще приключи след 74 дни. Сега на обекта работят 6 украински специалисти начело с Володимир Пилипчук. Очакваме за кратко да дойдат още трима инженери от "ЗТЗ-Сервиз" в Запорижжя.
- Привличате ли българските специалисти?
- Разбира се. С нас работи и българска бригада. Отговорник от българска страна е инж.Николай Лякимов. Преди две години сме работили с него. Той е компетентен специалист и ние сме доволни, че пак сме заедно.
- Пане Виталий, как върви сътрудничеството ви с НЕК? Проблемите, за които "Украйна прес" писа преди една година, отшумяха ли?
- Да. Отношенията ни са изключително делови. Хората, които пречеха на сътрудничеството ни, вече не са в системата на НЕК. На конкурентна основа участваме в търгове. Поръчка получава този, който представи по-добра оферта. В случая с "Добруджа" това сме ние.
- Навремето "Трафосервиз" осъди НЕК и спечели делото за необосновано прекъснатите договори. Неотдавна, по нашата информация, Софийският районен съд отмени освобождаването и върна на работа в НЕК най-напред Богдан Николов, а после и Иван Айолов - и двамата се смятат за добри специалисти. От своеволието на някои свои бивши ръководители електрическата компанията понесе огромни загуби. Кой ще отговаря за тях?
- Не коментирам. Ние искаме да си сътрудничим с НЕК и да бъдем оценявани по това, което предлагаме, и това, което можем да направим. Девизът на нашата фирма е "Ние удължаваме живота".
Разговора проведе Василь Жукивский
София, май 1999 г.

ЦИТАТ
"Трансформаторният парк на България остарява. Над 50% от блочните трансформатори със 110-400 кВ и автотрансформаторите с различна мощност се експлоатират повече от 15 г., една четвърт - наближават или вече са надхвърлили проектния срок от 25 г. Един нов трансформатор струва около $1 млн. Държавата няма пари. Затова на този етап, за да функционира нормално националната енергосистема, единственото решение е диагностиката, ремонтът и модернизацията, с които да се удължи живота на оборудването. Между другото, благодарение на извършената от нас диагностика бяха предотвратени аварии на шест трансформатора - в "Марица-Изток", "Марица-Изток-2", ТЕЦ "Бобов дол", ПС "Бойчиновци" и "Благоевград" ... Само с това, че предотвратихме редица аварии, спестихме на НЕК и съответно на българската държава няколко милиона щатски долара".
Из интервюто на Виталий Гурин пред "Украйна прес" - №3, 1998 г.