БОЛГАРСЬКІ ВІСТІ
Шануймося, браття, бо ми того варті. (Тарас Шевченко) 
BOL.BG
БУВісті ВИХОДЯТЬ з червня 1998 р. БУВести ИЗЛИЗАТ от юни 1998 г.
Начало/Початок

ДIАСПОРА

АМБАСАДА
УКРАЙНА ДНЕС 
БОЛГАРIЯ НИНI
БIЗНЕС-BG
БИЗНЕС-UKR
КОМЕНТАР-UKR
КОМЕНТАР-BG
ИНТЕРВЮ-UKR
IНТЕРВ'Ю-BG
ДАЙДЖЕСТ
НАШI ЛЮДИ
СПРАВКА-UKR
ДОВIДКА-BG
ИСТОРИЯ-UKR
IСТОРIЯ-BG
БАЛКАНИ
АРХIВ
КОНТАКТИ
E-MAIL

  

 

 

 

 Dr.EMIL BENATOV & PARTNERS
Емил БенатовBulgarian Patent Attorney & Licensed Appraiser
European Patent Attorney

Bulgaria - Sofia 1113
Bl. 36B Liuliakova Gradina Str
Tel.+369 2 9733610; 9712799; fax +359 2 9733603
E-mail: benatov@einet.bg
http://www.emilbenatov.com

ДАНИЛО БЕНАТОВ - представник компанії "Dr.EMIL Данило БенатовBENATOV & PARTNERS" в Україні, патентний повірений України (реєстраційний №224)
Оформлення заявок на видачу охоронних документів України, що стосуються:
- винаходів
- корисних моделей
- промислових зразків
- знаків на товари та послуги
- топографій інтегральних схем
- зазначень походження товарів.
Підготовка документів для реєстрації в Україні авторських прав на твори літератури, мистецтва, на ком'ютерні програми, а також прав, суміжних з авторськими.
Юридичні послуги у сфері інтелектуальної власності.
Підготовка ліцензійних угод.
Захист інтелектуальної власності у Болгарії та країнах-членах ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПАТЕНТНОЇ КОНВЕНЦІЇ.
Для контактів:
Україна-04116, м.Київ-116, п.с.#62
Тел.(0038050) 3828157
E-mail: benatov@naverex.kiev.ua
http://www.benatov.kiev.ua"Д-Р ЕМИЛ БЕНАТОВ И ПАРТНЬОРИ" ВЕЧЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В УКРАЙНА
София, 18 септември 2004.- Преди няколко дни българското бюро по индустриална собственост "Д-р Емил Бенатов и партньори" официално откри свое задгранично представителство в Киев, съобщиха за "БУВести" от украинската столица. Събитието беше почетено от официални украински и български лица, украински патентни представители, клиенти и журналисти. Иван Стоянов от посолството на България в Киев, проф. Лев Глухивский от Киевския институт за индустриална собственост, заслужилият изобретател на Украйна проф.Юрий Кузнецов и други пожелаха просперитет на новия офис и успехи в закрилата на индустриалната собственост.
Киевското представителство се ръководи от магистър Даниел Бенатов. Той е завършил киевската Политехника и е украинският патентен представител на "Д-р Емил Бенатов и партньори". Даниел е и син на старшия съдружник на бюрото д-р Емил Бенатов. Така към патентните специалисти братята Емил, Валентин и Самуил Бенатови се присъединява още един член на голямата фамилия.
Основната задача на киевското представителство е да разшири вече съществуващите канали, по които бюрото обслужва клиенти от Украйна и другите страни от ОНД, като ги представлява пред Европейското патентно ведомство. Не се подценява, разбира се, и обслужването на клиенти от двете страни за закрила на тяхната индустриална собственост в България и Украйна.(БУВести)
За повече информация за новото бюро на "Д-р Емил Бенатов и партньори" в Киев -
http://www.benatov.kiev.ua