БЪЛГАРО-УКРАИНСКИ ВЕСТИ - издание за политика, бизнес, история, култура и спорт
Шануймося, браття, бо ми того варті. (Тарас Шевченко) 
BOL.BG
БУВісті ВИХОДЯТЬ з червня 1998 р. БУВести ИЗЛИЗАТ от юни 1998 г.
Начало/Початок

ДIАСПОРА

АМБАСАДА
УКРАЙНА ДНЕС 
БОЛГАРIЯ СЬОГОДНI
БIЗНЕС - БОЛГАРIЯ
БИЗНЕС-УКРАЙНА
КОМЕНТАР
IНТЕРВ'Ю
ДАЙДЖЕСТ
НАШI ЛЮДИ
СПРАВКА-УКРАЙНА
ДОВIДКА-БОЛГАРIЯ
ИСТОРИЯ-УКРАЙНА
IСТОРIЯ-БОЛГАРIЯ
БАЛКАНИ
АРХIВ
E-MAIL

"ТОЛОКА" ЕТ
преводи - украински, руски
София, тел.772986 

 

 

 

 
Интервю
ИСКРА ПАПЕВСКА: МЕДИИТЕ ТРЯБВА ДА ПОМАГАТ В БОРБАТА СЪСс СПИНа
В Киев по инициатива на ЮНЕСКО се проведе международната конференция "СПИН и масмедии".Участие в нея взе българката Искра Паневска - представител на тази организация.

Искра ПаневскаИскра Паневска. Родена в София. Завършва английска гимназия, а в Англия - масови комуникации. От 1980 г. работи в Националната комисия на ЮНЕСКО в София. От 1994 г. е в Секретариата на ЮНЕСКО в Париж - в отдел "Комуникации и информация". Занимава се с програмите за жените и равните възможности на жените, проблемите на младежта и комуникациите, включително - СПИН.
Владее английски, френски и руски. Омъжена е и има двама сина.

- Г-жо Паневска, каква е целта на тази конференцията?
- Това е първият семинар в Източна и Централна Европа по такъв проблем, като СПИН. Целта е да се съберат заедно журналисти и медицински работници, за да определят първостепенните нужди, най-важните приоритети в намирането на по-ефикасен отговор в борбата със СПИНа. Мисля, че в голяма степен семинарът успя да определи тези приоритети и съумя да изработи поредица от препоръки към правителствата на страните от Източна Европа и международната общност.
- Наистина ли в Източна Европа СПИНът се превръща в серийозен проблем?
- Засега тук не е така, както в Африка или Западна Европа. Но мисля, че има потенциал за нарастване на броя на заразените и заболелите и ако не се вземат спешни мерки, рискуваме проблемът да се превърне в епидемия. Затова мисля, че семинарът беше много навременен: ние трябва да накараме държавата и обществото да предприема мерки сега, а не когато епидемията е факт, когато решаването на проблема стане много по-трудно.
- А защо избрахте Киев за конференцията? Затова ли, че в Украйна има много заразени - над 35 хил.?
- Да. По данни на Световната здравна организация между източноевропейските страни Украйна "води" заедно с Русия по брой на вирусоносители. Освен това, Киевският институт по журналистика ни предложи добри условия за работа.
- Споделяте ли, че Балканите не са чак толкова голям проблем по отношение на СПИНа?
- Спрямо други страни Балканите като че ли са били защитени от този проблем поради задължителните кръвни тестове, по-малкото пътувания, затворените граници. Последното макар и да е било негативно, изигра своята положителна роля. Рисковите фактори, които сега идват с влошеното икономическо положение, са проституцията, наркоманията, сексуалният туризъм. Всичко това може да усложни ситуацията. Точно това беше една от целите ни: да предотвравяваме проблемите преди да са дошли в нашите страни.
- Помагат ли медиите за предотвратяване на СПИНа?
- Напълно естествено е медиите да бъдат привлечени за решаване на всеки социален проблем. А СПИНът не е национален, а глобален проблем. Без активната намеса на медиите не е възможно той да бъде решен. Каква е задачата на медиите? Те могат да разпространяват обективна и точна информация, да образоват, да съобщават за нови методи на лечение и нови предпазни мерки, да формират отношение към проблема, да възпитават у хората толерантност. Това многократно увеличава отговорността на журналистите, които пишат по тези проблеми.
Разговора проведе Василь Жукивский
София-Киев-София, февруари 2001 г.

Справка "У-прес":
В края на 2000 в света е имало 36,1 млн. вирусоносители. Починалите са 21,8 млн., като 3,8 млн. са деца.
По официални данни, в Източна Европа има 700 хил. заразени. Всеки ден те се увеличават с 16,5 хил., като 2 хил. са деца.
В Украйна първият болен е регистриран през 1987 г. През 1994 г. в страната има 44 вирусоносители, в 1996 - вече 12 хил., а в края на 2000 г. - 35,5 хил. Но де-факто техният брой е 285 хил. Най-много заразени има в Източна и Южна Украйна, а най-малко - в Западна Украйна. Предаването на вируса става предимно интравенозно. Специалистите прогнозират, че през 2010 г. в страната ще живеят 1,4 млн. вирусоносители.
От 1985 г. насам в България са регистрирани 323 вирусоносители, като 85 вече са починали. През 2000 г. са открити 44 заразени. В 80% от случаите заразяването става по полов път. Почти 70% от HIV-инфицираните са хора на възраст от 20 до 39 г.
Разпространение на СПИН в други страни: Русия - 300 хил., Румъния - 7 хил., Полша - 6,118 хил., Беларус - 2,860 хил., Хърватия - 350, Албания - 100.

 

 


 

 

 


 


 

 

 


СНIД В БОЛГАРIЇ>>>