Б О Л Г А Р С Ь К І.. В І С Т І
Шануймося, браття, бо ми того варті. (Тарас Шевченко) 
BOL.BG
БОГДАН СТОЙКО - ИЗРАБОТВАНЕ НА
ЦЪРКОВНА УТВАР
БУВісті ВИХОДЯТЬ з червня 1998 р. БУВести ИЗЛИЗАТ от юни 1998 г.

"ТОЛОКА" ЕТ
преводи - украински, руски
София, тел.772986

КОНСУЛСТВОТО НА УКРАЙНА В СОФИЯ 
гр.София, "Овча купел", ул."Боряна", №29, тел.(02) 9559354;
www.ukrembassy.com

ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО НА УКРАЙНА ВЪВ ВАРНА

гр.Варна-9000, ул."Генерал Колев", №92, тел.052/321800, факс 321900
www.consul-ua.com

ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКА МИСИЯ КЪМ ПОСОЛСТВОТО НА УКРАЙНА В СОФИЯ 
гр.София, "Овча купел", ул."Боряна", №29, тел./факс (02) 9559349; тел.9554072

 

 

 

 

 

Діаспора

ЗАСІДАЛА НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНСТВА

Київ, 03 травня 2006.- Як нам повідомили з пресової служби "Нашої України", 27 квітня відбулося перше засідання Національної комісії з питань закордонних українців. До складу Комісії увійшли представники Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, причетних міністерств і відомств, народні депутати України, а також керівники громадських організацій, які опікуються українською діаспорою.
Оксана Білозір - заступник голови Комісії, член Ради партії «Народний Союз Наша Україна», сказала, що на своєму першому засіданні, відповідно до своїх повноважень, Комісія розглянула 546 звернень закордонних українців, які надійшли на її адресу, 542 заявникам було вирішено надати статус закордонного українця. При цьому, значна частина заявників – це етнічні українці, що проживають в прибалтійський країнах. Після набуття цими країнами членства у Євросоюзі їх громадяни отримали право безвізового в’їзду на територію України, в той час як етнічні українці, які проживають у цих державах і не мають громадянства, для в’їзду до України мають отримувати візу. Вирішенням цієї проблемної ситуації стало надання цим особам статусу закордонних українців, що відповідно до Закону «Про правовий статус закордонних українців» (читай нижче) передбачає право на безкоштовне оформлення багаторазової візи для відвідання України без надання відповідного запрошення терміном дії на 5 років на підставі посвідчення закордонного українця.
Окрім цього, закордонний українець може іммігрувати в Україну для постійного проживання за умови отримання в установленому законом порядку дозволу на імміграцію для постійного проживання поза межами квот на імміграцію. Закон поширюються і на подружжя закордонного українця та його дітей у разі їх спільного в'їзду та перебування на території України. Закон передбачає сприяння поверненню і облаштуванню в Україні тих етнічних українців, що вирішила повернутися на свою історичну Батьківщину. Але, нажаль, конкретних програм щодо здійснення цієї функції і відповідного бюджетного фінансування не існує.
З огляду на це, перше засідання Національної комісії з питань закордонних українців є справді історичним фактом, який переконливо свідчить про те, що нарешті в Україні серйозно звернули увагу на проблеми українців за кордоном. І на думку заступника голови Комісії Оксани Білозір, це засідання Комісії є надзвичайно важливим фактом, що свідчить про те, що Закон «Про правовий статус закордонних українців» нарешті починає діяти, хоча він набув чинності ще 3 жовтня 2004 року.
Проте, як зазначила Оксана Білозір: «Закордонні етнічні українці, а також громадяни України, які постійно перебувають в інших країнах, постійно стикаються з широким колом проблем, пов’язаних з недотриманням їх прав та соціальних гарантій щодо культурних, освітніх, мовних, економічних, благодійницьких та інших прав. З огляду на це, повноваження даної комісії, як єдиного між-інституційного органу, що займається проблемами закордонних українців, є надзвичайно вузькими і досить формальними».
На думку члена Ради партії «Народний Союз Наша Україна», наразі доцільно розширити повноваження цієї Комісії до того часу, як буде створений Центральний орган виконавчої влади, що системно опікуватиметься проблемами українців за кордоном і передбачатиме координацію взаємодії між органами виконавчої влади, що відповідають за все коло питань, пов’язаних із реалізацією прав українців за кордоном.(УБВісті)

 

Про правовий статус закордонних українців| вiд 04.03.2004 № 1582-IVВерховна Рада України; Закон вiд 04.03.2004 № 1582-IV Документ 1582-15, чинний, редакцiя вiд 04.03.2004

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАКОРДОННИХ УКРАЇНЦІВ"
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 25, ст.343 )
Українська держава сприяє розвитку національної свідомості українців, які проживають за межами України, зміцненню зв'язків з батьківщиною та поверненню їх в Україну. Відповідно до статті 12 Конституції України ( 254к/96-ВР ) держава дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за її межами.

Стаття 1. Визначення термінів
Закордонний українець - це особа, яка є громадянином іншої держави або особою без громадянства, а також має українське етнічне походження або є походженням з України;
українське етнічне походження - це належність особи або її предків до української нації та визнання нею України батьківщиною свого етнічного походження.

Стаття 2. Національна комісія з питань закордонних українців
Національна комісія з питань закордонних українців (далі - Національна комісія) створюється при Кабінеті Міністрів України.
До складу Національної комісії входять представники центральних органів виконавчої влади, народні депутати України (за згодою), представники Адміністрації Президента України, а також громадських організацій, які опікуються питаннями закордонних українців, з правом дорадчого голосу.
Національна комісія приймає рішення про надання, відмову або припинення статусу закордонного українця.
Заяви на отримання статусу закордонного українця подаються до закордонних дипломатичних установ України або безпосередньо до Міністерства закордонних справ України.
Національна комісія розглядає заяви на отримання статусу закордонного українця у термін до 90 днів з дня реєстрації заяви у Національній комісії та приймає рішення про надання або відмову у наданні такого статусу.
У разі позитивного рішення щодо надання статусу закордонного українця Національна комісія видає особі посвідчення встановленого зразка, який затверджується Кабінетом Міністрів України.
У разі відмови у наданні статусу закордонного українця особі видається копія відповідного рішення Національної комісії. У такому випадку за особою залишається право повторного звернення щодо надання статусу закордонного українця до Національної комісії.
Кабінет Міністрів України розробляє і затверджує программу повернення та облаштування закордонних українців в Україні. Верховна Рада України щорічно передбачає кошти для виконання цієї програми в Державному бюджеті України.

Стаття 3. Умови надання статусу закордонного українця
Умовами надання особі статусу закордонного українця є:
1) українська самоідентифікація;
2) українське етнічне походження або походження з України;
3) письмове звернення щодо бажання мати статус закордонного українця;
4) досягнення особою 16-річного віку;
5) відсутність громадянства України.
Українське етнічне походження або походження з України заявник підтверджує відповідними документами або свідченнями громадян України, закордонних українців чи громадських організацій
закордонних українців.

Стаття 4. Порядок надання статусу закордонного українця
Особа, яка бажає набути статусу закордонного українця, подає письмову заяву про надання статусу закордонного українця: на території України - до Міністерства закордонних справ України, а за кордоном - до дипломатичних установ України за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.
До заяви про надання статусу закордонного українця додаються:
1) паспортний документ або документ, що його замінює;
2) документи чи свідчення, які підтверджують українське етнічне походження або походження з України, відповідно до частини другої статті 3 цього Закону.
До документів може бути додано характеристику-клопотання громадської організації закордонного українця, членом якої є заявник.
Положення про надання та оформлення посвідчення закордонного
українця затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Посвідчення закордонного українця
Посвідчення закордонного українця є документом, що засвідчує цей статус, але не замінює паспорт.
До посвідчення закордонного українця вносяться разом з фотокарткою такі дані:
1) прізвище та ім'я чи імена;
2) дата та місце народження;
3) громадянство чи наявність статусу особи без громадянства;
4) країна постійного проживання.
Дані до посвідчення закордонного українця вносяться українською мовою.
Вносити до посвідчення закордонного українця дані, не передбачені цією статтею, забороняється.
Зразок посвідчення закордонного українця, порядок його надання, виготовлення та анулювання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Посвідчення закордонного українця видається на 10 років з
подальшою його перереєстрацією.
Власник посвідчення закордонного українця відповідає за достовірність внесених до посвідчення даних. У разі зміни імені, прізвища, громадянства власник посвідчення протягом шести місяців зобов'язаний повідомити про це Міністерство закордонних справ України або дипломатичне представництво чи консульську установу України за кордоном. У такому випадку особі видається нове посвідчення.
У разі втрати посвідчення закордонного українця особі за її заявою Національна комісія видає дублікат посвідчення.
За оформлення посвідчення закордонного українця або його дубліката встановлюється плата, порядок стягнення і розмір якої визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Відмова у наданні статусу закордонного українця
Підставою для відмови у наданні статусу закордонного українця особі є:
1) дії, вчинені особою, які суперечать інтересам національної безпеки України;
2) подання завідомо неправдивих даних або підроблених документів для отримання відповідного статусу;
3) порушення інших вимог, передбачених Положенням про надання та оформлення посвідчення закордонного українця, зазначених у статті 4 цього Закону.

Стаття 7. Підстави припинення статусу закордонного українця
Дія статусу закордонного українця припиняється:
1) у разі подання особою відповідної заяви з дня її реєстрації у Національній комісії;
2) у разі набуття закордонним українцем громадянства України;
3) якщо цього статусу було набуто внаслідок подання за відомо неправдивих даних або підроблених документів;
4) якщо протягом шести місяців з дня зміни імені, прізвища, громадянства або місця проживання особа не повідомила про це Міністерство закордонних справ України або дипломатичну установу України за кордоном;
5) якщо особа вчинила дії, зазначені у статті 6 цього Закону.
Рішення про припинення статусу закордонного українця може бути оскаржено у Національній комісії.
Особа, статус закордонного українця стосовно якої було припинено згідно з пунктами 3 і 5 частини першої цієї статті, не має права на поновлення цього статусу.

Стаття 8. Порядок в'їзду та перебування закордонного українця на території України
В'їзд в Україну та виїзд з України закордонних українців здійснюються відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" ( 3929-12 ). При цьому закордонні українці - громадяни держав, з якими Україна має візовий режим, мають право на безкоштовне оформлення багаторазової візи для відвідання України без надання відповідного запрошення
терміном дії на 5 років на підставі посвідчення закордонного українця.
Закордонний українець може іммігрувати в Україну для постійного проживання за умови отримання в установленому законом порядку дозволу на імміграцію для постійного проживання поза межами квот на імміграцію.
Положення цієї статті поширюються також на подружжя закордонного українця та його дітей у разі їх спільного в'їзду та перебування на території України.

Стаття 9. Права, свободи і обов'язки закордонних українців
Закордонний українець, який перебуває в Україні на законних підставах, користується такими самими правами і свободами, а також несе такі самі обов'язки, як і громадянин України, за винятками, встановленими Конституцією ( 254к/96-ВР), законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 10. Правовий захист закордонного українця
Захист основних прав і свобод людини і громадянина стосовно закордонних українців є невід'ємною частиною зовнішньополітичної діяльності України.
Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб щодо вирішення питань, пов'язаних з перебуванням закордонного українця в Україні, можуть бути оскаржені в суді у встановленому законом порядку.

Стаття 11. Гарантії задоволення національно-культурних і мовних потреб закордонного українця
Задоволення культурно-мовних, освітніх, інформаційних та інших потреб здійснюється в рамках національної концепції співпраці із закордонними українцями та на підставі спеціальної національної програми.

Україна з метою задоволення національно-культурних і мовних потреб закордонного українця:
1) під час укладення міжнародних договорів передбачає забезпечення прав українських меншин за кордоном, створення оптимальних умов та можливостей для задоволення їхніх соціальних, культурно-освітніх, інформаційних та інших потреб;
2) сприяє укладенню міжнародних договорів про співробітництво в галузях культури, освіти, соціального захисту, інформаційного забезпечення з урахуванням інтересів організацій закордонних українців;
3) надає українським культурно-інформаційним центрам організаційну, методичну, технічну та іншу допомогу в місцях компактного проживання українців за кордоном;
4) створює умови для радіомовлення та телевізійної трансляції програм з України на територію компактного проживання українців за кордоном на підставі міжнародних угод, зокрема через супутниковий зв'язок та інші засоби комунікацій.
За видатні заслуги перед Україною закордонний українець може бути нагороджений державними нагородами України та відзнаками Президента України в порядку, встановленому законодавством України.

Стаття 12. Сприяння благодійній діяльності закордонних українців
Держава в особі її органів влади гарантує і забезпечує захист передбачених законодавством України прав та інтересів закордонних українців - учасників благодійництва та благодійної діяльності, заохочує здійснення такої діяльності.
Стаття 13. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:
подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, які випливають із цього Закону;
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 березня 2004 року
N 1582-IV


 

 

 


ПОСОЛЬСТВО НАГОРОДИЛО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ НА КРАЩИЙ ТВІР ПРО ШЕВЧЕНКА>>>

ТВОРИ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ "ТАРАС ШЕВЧЕНКО - 2006 РІК" ЧИТАЙТЕ ТУТ

УКРАЇНСЬКА МОВА В СОФІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ТРИМАЄТЬСЯ НА ЕНТУЗІАЗМІ ЖМЕНІ ВИКЛАДАЧІВ
>>>