УБВісті виходять з червня 1998


УБВести излизат от юни 1998

В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ «СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ» СЕ ПРОВЕДЕ КОНКУРС ПО УКРАИНСКИ ПРАВОПИС
Победителите му ще представят България на международно ниво в Краков

София, 15 октомври 2020 г. – В Софийския университет «Св. Климент Охридски» се проведе конкурс по украински правопис. Той е четвърти поред и в него участваха студенти украинисти от втори, четвърти и пети курс.

Първо място спечелиха петокурсничката Йоанна Митева и четвъртокурсничката Жени Николова. Второ място зае Слави Кръстев от пети курс, а трето – Стилиана Андреева и Екатерина Костадинова от четвърти курс.
Организаторите на конкурса с насърчителна награда отбелязаха и труда на Ивайло Борисов от втори курс.
Студентите, заели първо и второ място, ще представят СУ „Св. Климент Охридски“ на V Международен правописен конкурс по украински език, който се организира от Ягелонския университет и ще се проведе дистанционно на 5 ноември т.г.
Идеята за конкурса в София се появява преди около 4 години. «Международният правописен конкурс по украински език в Краков се провежда от 2016 г. и оттогава представлявам Софийския университет «Св. Климент Охридски“ като член на журито му. Постепенно осъзнах, че би било добре да има предварителен конкурс в България, а победителите му да са тези, които участват в международния конкурс в Полша. Първият студентски конкурс по украински правопис в България се проведе на 24 март 2018 г.», – споделя д-р Лилия Желева – хоноруван асистент (профил «Украинистика») в СУ «Св. Климент Охридски».
«УВести» поздравяват организатора на конкурса – Катедрата по славянско езикознание (Факултет по славянски филологии), ръководена от доц. д-р Албена Стаменова. В журито му участваха още украинистите гл. ас. д-р Райна Камберова, гл. ас. д-р Павлина Мартинова, гл. ас. д-р Владимир Колев, хон. ас. Валентина Драгулева и хон. ас. д-р Лилия Желева, за която вече споменахме. Гордеем се с всички участници в тазгодишния софийски конкурс и пожелаваме успех на нашите представители и на международно ниво.
Профил «Украинистика» като самостоятелен профил на специалността «Славянска филология» се появява в СУ «Св. Климент Охридски» през 1996 г. За откриването му години наред активно работи доц. д-р Лидия Терзийска. В момента там се подготвят 17 бъдещи украинисти. (УВести)

У СОФІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «СВ. КЛИМЕНТ ОХРІДСЬКИЙ» ВІДБУВСЯ КОНКУРС З УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ
Переможні представлятимуть Болгарію на міжнародному рівні у Кракові

Софія, 15 жовтня 2020.- У Софійському університеті «Св. Климент Охрідський» відбувся конкурс з українського правопису. Він уже четвертий поспіль і в ньому брали участь студенти-україністи першого, четвертого та п’ятого курсу.
Перше місце завоювала  Йоанна Мітева (V курс) та Жені Ніколова (IV курс). Другу сходинку посів Славі Кристев з п’ятого курсу, а третю – Стіліана Андреева та Екатеріна Костадінова з четверного курсу.
Організатори конкурсу заохочувальною нагородою відзначили також роботу Івайла Борісова з другого курсу.
Студенти, які здобули перше та друге місце, представлятимуть свій університет на V Міжнародному правописному конкурсі з української мови, що його організовує Ягелонський університет. Він відбудеться дистанційно 5 листопада цього року.
Міжнародний правописний конкурс з української мови у Кракові проводиться з 2016 р. Саме тоді з’явилася ідея проведення попереднього конкурсу у Софії, розповідає асистент д-р Лілія Желева (профіль «Україністика»), яка була залучена до журі краківського заходу. «Усвідомила, що було б добре проводити попередній конкурс у Болгарії, а його переможців направляти на міжнародний конкурс до Польщі», - каже вона. За ініціативи пані Лілі перший студентський конкурс з українського правопису в Болгарії провели 24 березня 2018 р.
«УВести» щиро вітають організатора конкурсу – кафедру слов’янського мовознавства факультету слов’янських філологій, якою керує доц. д-р Албена Стаменова. В його журі брали участь також україністи гол. ас. д-р Райна Камберова, гол. ас. д-р Павліна Мартінова, гол. ас. д-р Владімір Колев, ас. Валентина Драгулева та ас. д-р Лілія Желева, про яку уже йшлося. Ми пишаємося усіма учасниками цьогорічного софійського конкурсу і бажаємо успіху нашим представникам і на міжнародному рівні.
Профіль «Україністика» як самостійний профіль спеціальності «Слов’янська філологія» з’явився у СУ «Св. Климент Охрідський» у 1996 р. Для його відкриття роками активно працювала доц. д-р Лідія Терзійська. Зараз там навчається 17 майбутніх україністів. (УВести)