БЪЛГАРО-УКРАИНСКИ ВЕСТИ - издание за политика, бизнес, история, култура и спорт
Шануймося, браття, бо ми того варті. (Тарас Шевченко) 
BOL.BG
БУВісті ВИХОДЯТЬ з червня 1998 р. БУВести ИЗЛИЗАТ от юни 1998 г.

"ТОЛОКА" ЕТ
преводи - украински, руски
София, тел.772986

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Коментар
НАКЪДЕ ВЪРВИ ИКОНОМИКАТА НА УКРАЙНА?
Едва 2007 г. ще бъде годината на смелите структурни реформи в страната
Киев, 29 юни 2005.- През тази година икономическият растеж в Украйна ще достигне 7%, през 2006 г. – 6%, а през 2007 г. – 6,5%, твърдят анализаторите от Международния център за перспективни изследвания (МЦПИ) в Киев.
Текущи тенденции
През първите пет месеца на 2005 г. икономическият растеж в страната намаля. БВП се увеличи едва с 4,7%, което е двойно по-малко спрямо същия период на 2004 г. (ако се вярва на статистическите данни за миналата година, защото напоследък се заговори за икономически бум тогава като за чиста статистическа фалшификация). Намаляването на растежа се дължи на спада в промишлеността и на слабото нарастване на инвестициите в основния капитал – 4,5% през първото тримесечие на 2005 г. спрямо 52,1% през януари-март 2004 г.
Остава нерешено и едно от основните предизборни обещания на новата власт в Украйна – да се преразгледат резултатите от приватизацията. Засега няма ясен и съгласуван сигнал за мащабите и принципите на този процес, което, съответно, възпира и вътрешното, и външното инвестиране в Украйна. Според анализаторите, правителството трябва колкото може по-скоро да определи рамката на реприватизацията, за да запази инвестиционната активност висока и да осигури бърз икономически растеж през следващите години.
Свидетели на какво сме станали през първото тримесечие на годината? Преди всичко, се увеличиха потребителските цени и то прилично – с 4,4% спрямо декември 2004 г. Този скок се обяснява с огромните социални плащания – предишната власт предизборно увеличи заплати, пенсии, стипендии, а новата власт не посмя да ги отмени, нещо повече - тя също увеличи минималната заплата и надбавките по майчинство. В резултат паричната маса се увеличи с 40% (в Украйна няма валутен борд, който да озаптява мераците на изпълнителната власт за популистки прояви). През април-май правителството на Юлия Тимошенко реши с административни мерки да спре скока на потребителските цени и до известна степен забави инфлацията. Но анализаторите от МЦПИ смятат, че инфлационният натиск продължава да съществува и е най-вероятно да се прояви през втората половина на годината.
През април Националната банка на Украйна (НБУ) леко ревалвира паричната единица гривнята и от началото на годината курсът се увеличи с 5%. За първи път от 2001 г. е налице реално увеличаване на ефективния обменен курс на гривнята. Твърди се, че тази мярка на НБУ няма съществено да ограничи експортните възможности на фирмите.
Забавянето на темповете на икономически растеж, което се наблюдава в страни - основни търговски партньори на Украйна, ограничава потенциала за растеж на украинската икономика от външния сектор. Освен това, замразяването на световните цени на черни метали поради наситеността с този продукт в света и увеличеното световно металургично производство през последните години също се смята за бариера, която не позволява украинската икономика по-активно да се развива благодарение на износа.
Прогноза
Както вече стана дума, през 2005 г. БВП ще се увеличи само със 7%. Анализаторите от МЦПИ очакват в най-скоро време правителството на Тимошенко окончателно да заяви върху какви принципи ще преразглежда резултатите от приватизацията. Това ще позволи през второто шестмесечие инвестиционната активност да се съживи. Не се очаква промяна на цените на черните метали на международния пазар. За сметка на износа пък ще се увеличи вносът, тъй като вече заработи държавната програма "Стоп на контрабандата!" и лека-полека импортът излиза от "сенчестата" икономика (правителството също така намали ставките на митото върху износа, ревалвира гривнята, облекчи митническите процедури).
Инфлацията през 2005 г. ще бъде на ниво 14%. Цените на производителите ще се увеличат с 15%. НБУ ще поддържа стабилен номинален обменен курс гривня/долар (сега той е 5.05/$1). Реалните доходи на населението ще скочат с 18%.
През 2006 г. БВП ще се увеличи с 6%. Като основна причина за забавения растеж се сочи ограничаването на потреблението, тъй като социалните плащания ще бъдат по-малки спрямо 2005 г. След парламентарните избори през март 2006 г., на които се очаква да победи широката коалиция начело с партията на Виктор Юшченко "Наша Украйна", инвестиционната активност ще се съживи значително в сравнение с 2005 г. Догодина украинският износ ще намалее с 6%, тъй като световната конюнктура на пазара на черни метали едва ли ще се промени (дори цените могат леко да тръгнат надолу), а и икономическото развитие при основните партньори на Украйна ще се забави. Предполага се, че след изборите основният акцент в политиката на правителството ще се премести от повишаване на доходите на хората към провеждане на мащабни дългосрочни реформи.
Анализаторите са на мнение, че през 2007 г. икономиката на Украйна отново ще тръгне нагоре – БВП ще се увеличи с 6,5%. Като основен фактор за това се посочва инвестиционното оживление, защото:
- съществено ще се подобри бизнессредата;
- държавната политика и икономическата ситуация ще станат по-предвидиви;
- Украйна ще е член на Световната търговска организация.
Очаква се през 2007 г. преките инвестиции в страната да стигнат $2,5 млрд. Дори се твърди, че украинската икономика няма да може да усвои всички инвестиции и ще се наложи част от стоките да се внасят. Прогнозира се увеличаване на импорта с 16%.
Предвижда се именно 2007 г. да стане годината на структурните реформи в Украйна. Тогава бюджетните разходи ще стигнат 30% от БВП, но поради излизането "на светло" на част от икономиката бюджетният дефицит едва ли ще бъде по-голям от 1% от БВП. Инфлацията ще спадне до 6%.
Обаче всички тези очаквания се съпровождат с известни рискове. Например, възможно е правителството да бъде неспособно да разработи и реализира необходимите реформи или няма да може да въведе пазарни механизми при ценово регулиране, външноикономическата конюнктура да бъде неблагоприятна или пък Украйна да не влезе в СТО през 2006 г. (до края на юли парламентът трябва да приеме около 20 закона, необходими за членството на страната в СТО) и т.н.
С други думи, предизвикателствата, както и рисковете пред новата власт в Украйна, са огромни. Още повече, че ЕС де-факто отказа да приеме страната в обозримо бъдеще в редиците си дори като асоцииран член. Единствено пред нея се очертава перспективата да бъде в НАТО през 2008 г. И в тези условия сегашната власт трябва да запази политическата стабилност, а също така да продължи курса на евроориентация и да развива добри отношения с Русия и други страни от ОНД. Задачата е доста сложна, още повече, че макар и бавно, но расте броят на разочарованите от "оранжевата" революция и нейните лидери. Според киевския център "Олександър Разумков", ако през март на Върховната Рада са вярвали 47% от украинците, то през май са 39%. Рейтингът на правителството намаля от 54% на 49%. Популярността на президента Виктор Юшченко падна от 65% на 60%, а на премиера Юлия Тимошенко – от 60% на 58. (БУВести)

 

  МЕЖДУНАРОДЕН
ЦЕНТЪР ЗА
ПЕРСПЕКТИВНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

гр.Киев, тел.(00380 44) 4844403, 4844400, 4844412, факс 4844402
E-mail: marketing@icps.kiev.ua;
eakhtyrko@icps.kiev.ua
http://visnyk.icps.kiev.ua


ЮШЧЕНКО ОТМЕНЯ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ЦЕНИ НА ГОРИВАТА>>>

ЕС ТРЯБВА ДА ДАДЕ НА УКРАЙНА ЯСЕН СИГНАЛ, ЧЕ Я ИСКА>>>