Б О Л Г А Р С Ь К І.. В І С Т І
Шануймося, браття, бо ми того варті. (Тарас Шевченко) 
  
БУВісті ВИХОДЯТЬ з червня 1998 р. БУВести ИЗЛИЗАТ от юни 1998 г.

  

 

 

 

 УКРАЙНА? ДА, ИМА ТАКАВА ДЪРЖАВА. СРАВНЕНИЕ С БЪЛГАРИЯ
София, 03 май 2014.- Понякога, когато се коментира сегашната украинска криза, може да се чуе: "Каква Украйна? То никога не е имало такава държава!"
Хайде да видим!
Украйна е наследница на Киевска Рус – това е безспорен факт. За първи път думата "Рус" се споменава през 852 г. Така че започваме да броим от тази дата. През 988 г. имаме Покръстване. През 1237 г. с нахлуването на монголо-татарите на хан Батий Киевска Рус престава да съществува. Т.е., дотук имаме 385 г. - толкова съществува древната украинска държава с център Киев. След това тя продължава да съществува като Руско кралство с център Лвов (Лвив) или Галицко-Волинско княжество – до 1349 г. (през тази година то влиза в Полско-литовската държава), т.е., имаме още 112 г. През 1553 г. украинската държавност продължава във формата на Запорожска Сич. През 1689 г. в Украйна започна т.н. Руина – междуособни войни на проевропейски и проруски настроените елити. Да приемем, че това е краят на запорожкия период на украинската държава, т.е. плюс още 136 г.
Тук трябва да имаме предвид, че Русия като име на държава все още няма. Има само Московия или Московска държава. Името "Рус", "Русия" ще си присвои Петър І – а това е 1721 г., който, както Македония сега краде всичко от българската история, ще открадне всичко от Киевска Рус и ще започне да нарича себе си "император всероссийский".
През 1918 г. се появява Украинска Народна Република, с която Царство България и още 5 държави установяват дипломатически отношения. Тя съществува до 1920 г., т.е., още 2 г. През 1991 г. УССР става държава Украйна – досега още 23 г. Излиза, че украинците имат своя държава като субект на международното право (със своето ръководство, данъчна система, армия, посланици и т.н., призната от други страни, т.е., налице са международни връзки) цели 658 г.
А сега да видим, колко години държавност има България? Тя е основана през 681 г. Т.е., към днешната дата България би трябвало да има държавност 1333 г. Но, уви. Първото Българско царство съществува 337 г. – от 681 г. до 1018 г., когато страната попада под византийското иго до 1185 г. Второто Българско царство обхваща периода от 1185 г. до 1396 г., когато нахлуват турците. Т.е., плюс още 211 г. държавност. Да приемем условно, че през 1878 г. България връща изцяло държавността си (няма да чакаме 1885 г., когато Княжество България и Източна Румелия се обединяват, няма да чакаме и 22 септември 1908 г., когато България най-сетне става субект на международното право). Т.е., от тогава до днес – още 136 г. В крайна сметка имаме 684 г. – именно толкова българите имат своя държава. Това е само с 26 г. повече, отколкото украинците. С други думи, ние имаме приблизително еднаква съдба.
Та това е отговорът на тези, които не познават история на Украйна (което е простено) или път я тълкуват през призмата на великоруския шовинизъм (което е грозно).
Горните данни са взети от Интернет. Ако не сме прави, поправете ни.
Васил Жукивский 

 

   


УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА В БОЛГАРІЇ>>>

УКРАИНСКА ДИАСПОРА В БЪЛГАРИЯ
>>>

ТАРАС
ШЕВЧЕНКО В СОФIЇ