Б О Л Г А Р С Ь К І.. В І С Т І
Шануймося, браття, бо ми того варті. (Тарас Шевченко) 
  
БУВісті ВИХОДЯТЬ з червня 1998 р. БУВести ИЗЛИЗАТ от юни 1998 г.

  

 

 

 

 ЕКОЛОЗИТЕ ПРЕДУПРЕЖДАВАТ: РЕАКТОРЪТ "CANDU-6" В РУМЪНИЯ МОЖЕ ДА ГРЪМНЕ КАТО ЧЕРНОБИЛСКИЯТ ВВР-1000
София, 25 април 2010.- Утре се навършват 24 г. след най-голямата техногенна авария в съвременната история. Става дума за Чернобил. Вследствие на тази катастрофа са заразени 145 хил. кв. км в Украйна, Русия и Беларус, пострадали са 5 млн. души, над 5 хил. населени места в тези три държави са замърсени с радиоактивни елементи.
В момента в Украйна със статус "пострадал от Чернобилската катастрофа" има над 2,3 млн. души, като 50% от тях са деца. През последните 12 г. броят на инвалидите 1 категория е нараснал с 80%, като половината от тях са тези, които непосредствено са участвали в ликвидацията на последиците от аварията. Според здравното министерство на Украйна, през 1987-2004 гг. са почнали почти 35 хил. тъй наречените ликвидатори.
Чернобилската катастрофа е причината за сериозни загуби в икономическата и социалната сфери като в Украйна, Русия и Беларус, така и в чужбина. Аварията наруши нормалния живот и производството в много региони на трите бивши съветски републики, предизвика намаляване на производството на електроенергията, засегнати са огромни площи гори и води (става дума за 5120 кв. км земеделски земи и 4920 кв. м гори, които сега се водят като ограничени за ползване).
През 1986-1991 гг. за елиминиране на последиците от Чернобил Украйна похарчи $6 млрд. През следващите 15 г. официален Киев отпусна още $10 млрд. Според някои данни, през отделните години разходите за всичко, свързано с аварията, възлизат на 8-10% от годишен бюджет на страната. Специалистите смятат, че от 1986 г. до 2015 г. икономическите загуби, които Украйна понося от Чернобил, ще бъдат около $179 млрд.
И в тази връзка интерес представлява следният факт: през март 2009 г. екологичната организация "Грийнпийс Румъния" (Greenpeace Romania) обнародва доклад на директора на Института за ресурси и изследвания в сферата на сигурността (САЩ) Гордън Р.Томпсън  за риска от експлоатацията на атомните електроцентрали с реактори тип Candu-6, които се планира да бъдат доставени за румънската АЕЦ "Черна вода". Твърди се, че за тях са характерни следните недостатъци:
- конструктивен дефект – поради същото се взриви "Чернобил" и стана авария в лабораториите на компанията "AECL" в Чок Ривери през 1952 г. – тази авария се смята за първата в света, свързана с т.н. мирен атом;
- при разчетите на риска на реакторите Candu-6 не е взето предвид възможно негативно въздействие на външните фактори, например, земетресение;
- системите на аварийното изключване на реактора не са проверени и изпробвани. Не е сигурно, че тези системи ще могат да се включат при аварийни ситуации;
- Candu-6 не отговаря на установените критерии за противодействие на терористически нападения и съответните норми за сигурност, утвърдени след 11 септември 2001 г. в САЩ. Нещо повече, използването на природния уран и възможността за зареждане с отработено във водните реактори гориво без допълнителна преработка прави реакторите Candu-6 привлекателни за страните, които се надяват да извлекат от отработеното гориво плутоний за създаване на ядрено оръжие (например, навремето Индия е използвала канадския реактор за създаване на своята първа атомна бомба).
Основавайки се на изводите на доктор Гордън Р.Томпсън, "Грийнпийс" препоръчва да се проведе пълна оценка на рисковете преди да се издават лицензи и разрешителни за строителството на АЕЦ с реакторите тип Candu-6. Същевременно, тази екологична организация смята, че е необходимо официалното запитване за извършване на такава оценка да бъда изпратено до правителството на Румъния, Комисията по регулиране на ядрената енергетика на Румъния, Европейската Комисия и компаниите, които участват в изграждането на третия и четвъртия енергоблок с реакторите Candu-6 в АЕЦ "Черна вода" (само на 40 км от границата с България).
И още: на 20.11.2008 г. е парафирано споразумението на инвеститорите, а това са: Nuclearelectrica S.A. (Румъния), ArcelorMittal (Румъния), CEZ (Чешка Република), GDF SUEZ (Франция), ENEL (Италия), Iberdrola (Испания), RWE (Германия), за създаване на компанията "S.C. Energo Nuclear", която ще реализира проекта за изграждане и експлоатация на третия и четвъртия енергоблок на АЕЦ "Черна вода". Проектът ще бъде реализиран на два етапа. Първият етап ще продължи 18 месеца. В рамките на този етап ще се подготви технико-икономическото обоснование на проекта, начинът за финансирането и оценката на предложенията за основния договор за пласмента на електроенергията. Вторият етап – самото изграждане на двата блока, ще стартира в края на 2010 г. и ще продължи приблизително 6 години. Прогнозната стойност на проекта е 4 млрд. евро.
Иван Петров, специално за "УБВести"
   

НАТО КЛЕКНА ПРЕД РУСИЯ, ОТКАЗВА ДА ПОКАНИ УКРАЙНА И ГРУЗИЯ>>>


"НОВИНАР": ЧИЙ Е ОСТРОВ ЗМЕИНИЙ – НА КИЕВ ИЛИ БУКУРЕЩ?
>>>