БЪЛГАРО-УКРАИНСКИ ВЕСТИ - издание за политика, бизнес, история, култура и спорт
Шануймося, браття, бо ми того варті. (Тарас Шевченко) 
BOL.BG
БУВісті ВИХОДЯТЬ з червня 1998 р. БУВести ИЗЛИЗАТ от юни 1998 г.
Начало/Початок

ДIАСПОРА

АМБАСАДА
УКРАЙНА ДНЕС 
БОЛГАРIЯ СЬОГОДНI
БIЗНЕС - БОЛГАРIЯ
БИЗНЕС-УКРАЙНА
КОМЕНТАР
IНТЕРВ'Ю
ДАЙДЖЕСТ
НАШI ЛЮДИ
СПРАВКА-УКРАЙНА
ДОВIДКА-БОЛГАРIЯ
ИСТОРИЯ-УКРАЙНА
IСТОРIЯ-БОЛГАРIЯ
БАЛКАНИ
АРХIВ
E-MAIL

"ТОЛОКА" ЕТ
преводи - украински, руски
София, тел.772986 

 

 

 

 
Амбасада


Володимир Василенко:

ПРЕДИ ВСИЧКО ТРЯБВА ДА СЕ ОТКАЖЕМ ОТ ПРИГЛАШЕНИЯТА
Визовият режим между двете страни е донесъл повече минуси, отколкото плюсове, твърди украинският консул

Володимир ВасиленкоВолодимир Василенко. Роден е през 1949 г. в Сумска област (Северна Украйна). Украинец. Има висше икономическо образование. Роботи в гр.Киев в завода, органите на държавната власт, във финансовата сфера. Бил е на стаж в Дания и Южна Кория. Специалист е по фондовите борси. Във външното министерство на Украйна е от 1998 г. Има ранг съветник първи клас. В Болгария е от февруари 2002 г., заема длъжността съветник по консулските въпроси.
Владее английски, руски и български език.
Женен е. Има син и дъщеря.

- Г-н Василенко, точно преди една година България въведе визов режим с Украйна. Киев отговори със същото. Каква е равносметката? Твърди се, че украинските туристи са намалели почти с 50%.
- Ще бъда по-точен. За деветте месеца на годината България е посетена от 38200 украинци, което е с 44,7% по-малко спрямо същия период на 2001 г. С една дума, равносметката е тъжна, тъй като украинските граждани престават да пътуват в България, особено за почивка. Те предпочитат, доколкото знам, съседна Турция, където визата може да се вземе направо на летището.
Разбира се, въвеждането на визовия режим между Украйна и България не помага за укрепване на връзките, които украинците и българите са имали от древни времена. Той не помага и за икономическото сътрудничество, за развитието на бизнеса, създава изкуствени прегради. Това не е пътят за сближаване между двата народа. Ще напомня, че в Украйна живеят над 230 хил. етнически българи, които също трябва да пътуват за Болгария с писмена покана и виза.
- Очевидно е, че визовият режим създава неудобства. Как, според вас, той може да се облекчи?
- Най-напред ще спомена, че през октомври-декември 2001 г. ние сме издали 2842 визи, а за деветте месеца на тази година - над 6070. Засега никой не се е оплакал от нашата работа, организацията при нас е добра въпреки първоначалните трудности, опашки и т.н. Но винаги сме се старали да обслужваме всички, без закъснения, дори се е налагало да работим извънредно. А през март тази година във Варна се откри Генерално консулство на Украйна, което обслужва гражданите от Източна и Северо-Източна България. Смятам, че ако София открие свое генерално консулство, освен в Одеса, и в Харков и Лвив, които да обхванат съответно Източна и Западна Украйна, то би могло да се очаква активизация на посещенията от двете страни. Това е първо. Второ, ние осъзнаваме, че на този етап от евроинтеграцията България и Украйна не могат да минат без визи, но смятам, че трябва да се откажем, например, от поканите, включително и бизнес-поканите. Та нали българите посещават страните от Шенгенската зона без покани, тогава за какво са ни те. Това е формалност и трябва да бъде отстранена. Между другото, от българските граждани от украински произход ние вече не изискваме покани, те трябва само да докажат, че са родени в Украйна, т.е., просто да покажат акт за раждане.
- София предлага да въведе с Русия т.н. електронни низи. Вашият коментар?
- В отношенията с Украйна този въпросе не се е разглеждал. Изобщо нашият подход към визовия режим е много либерален. Готови сме да приемем всичко, което предложи София, за да се опрости още повече този режим. За това много пъти е говорил нашият посланик Вячеслав Похвалский.
Ще напомня, че от 30 май тази година ние издаваме безплатни визи за българските граждани на възраст над 60 г. и за децата под 16 г., за участниците в културни и спортни прояви, за специалистите, учените, но ако има писмо-молба от съответните министерства, Академията на науките и други ведомства. Цената на визите остава непроменена: еднакратната за срок от 90 дни струва $50, а годишната многократна - $150. Те се офомят в продължение на 4-5 работни дни, а експресната може да се издаде по-скоро - за 1-3 дни според случая.
- Украйна е транзитна държава. Колко транзитни визи сте издали?
- Почти 50% от всички визи са транзитни, тъй като през територията на Украйна минават пътищата за Русия, Беларус, Полша, Прибалтика, Скандинавските страни. Двукратната виза струва $50, а многократната - $95.
- Г-н Василенко, от казаното от вас излиза, че освен известни финансови постъпления от издаването на визи, въвеждането на визовия режим между двете страни е донесъл повече минуси, отколкото плюсове.
- Това е очевидно. Този режим поражда неудобства, които пречат на украинците и българите в пълен обем да развиват и задълбочават своите отношения, включително и в бизнеса. Още веднъж ще отбележа, че именно София е била инициатор за въвеждане на визовия режим с нас и ние се надяваме именно тя да предложи мерки за неговото облекчаване. Украйна е готова да обсъди всякакви предложения.
Разговора проведе Васил Жукивский
(Интервюто е препечатано от в."Пари плюс")

ОТ 30 МАЙ 2002 ГОДИНА СЪГЛАСНО Т.1 И 2 НА ЧЛ.13 ОТ СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА УКРАЙНА И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ВЗАИМНИ ПЪТУВАНИЯ НА ГРАЖДАНИ:

1.Консулската служба на Посолството на Украйна в Република България ще издава безплатни визи при наличието на съответно оформени покани или визи за трети страни на:

а) лицата на възраст над 60 години;
б) лицата на възраст до 16 години;
в) участниците в културни прояви и спортни състезания, организирани чрез централните държавни ведомства по културата и спорта (Министерството на културата и изкуствата на Украйна, Държавния комитет по спорта);
г) участниците в курсове по специализация, организирани от висшите учебни заведения или други учебни или научни организации и учреждения чрез централните държавни ведомства по наука и образование (Министерството на образованието и науката на Украйна, Националната академия на науките на Украйна, Украинската академия на аграрните науки, Академията на медицинските науки на Украйна, Академията на педагогическите науки на Украйна);

2. Консулската служба на Посолството на Украйна в Република България ще издава безплатни визи на български граждани, които имат законен брак с украински гражданин независимо от местоживеенето им, а също така на техните деца на възраст до 18 години, родени по време на този брак, при наличие на документ, с който се удостоверява законния брак.