БЪЛГАРО-УКРАИНСКИ ВЕСТИ - издание за политика, бизнес, история, култура и спорт
Шануймося, браття, бо ми того варті. (Тарас Шевченко) 
BOL.BG
БУВісті ВИХОДЯТЬ з червня 1998 р. БУВести ИЗЛИЗАТ от юни 1998 г.
Перша/Първа

ДIАСПОРА

АМБАСАДА
УКРАЙНА ДНЕС 
БОЛГАРIЯ СЬОГОДНI
БIЗНЕС - БОЛГАРIЯ
БИЗНЕС-УКРАЙНА
КОМЕНТАР
IНТЕРВ'Ю
ДАЙДЖЕСТ
НАШI ЛЮДИ
СПРАВКА-УКРАЙНА
ДОВIДКА-БОЛГАРIЯ
ИСТОРИЯ-УКРАЙНА
IСТОРIЯ-БОЛГАРIЯ
БАЛКАНИ
АРХIВ
E-MAIL

"ТОЛОКА" ЕТ
преводи - украински, руски
София, тел.772986 

 

 

 

 
Амбасада
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИЗБОР НА УКРАЙНА
Валерий Коваленко, съветник на Посолството на Украйна в Република България
В посланието си към Върховната Рада украинският президент Леонид Кучма определи принципните положения на икономическото и социално развитие на страната през 2002-2011 гг. Целта е пълноправната интеграция на Украйна в Европейския съюз. Задачата е много сложна, тъй като е необходимо да се създават предпоставки за това.
Валерий  КоваленкоИстината е, че страната вече измина част от пътя си към ЕС. През 1998 г. е ратифицирана спогодбата за партньорство и сътрудничество със съюза. През 1998-2000 гг. са разработени стратегия и програма за интеграция на Украйна в ЕС. През 1999 г. Европейският съвет одобри своята стратегия ЕС спрямо Украйна. През 2001 г. в Ялта се проведе петата среща на върха Украйна-ЕС, която още повече укрепи стратегическото ни партньорство.
Накратко, сега трябва да се реализира всичко онова, което е необходимо за влизането на страната ни в съюза. Преди всичко става дума за системните комплексни преобразувания, които да позволят до 2007 г. Украйна да получи асоциирано членство, а до края на 2011 г. да се създават реални вътрешни предпоставки за влизането й в ЕС.
В Киев осъзнават, че европейската интеграция на страната зависи от прогреса в една основна насока - да се осигури стабилен икономически растеж и на тази база да се намали изоставането в обемите на БВП на човек от населението между Украйна и страните от ЕС. За целта се предвижда да се прилага стратегията на изпреварващото развитие. Тя ще даде възможност всяка година БВП да се увеличава средно 1,5 пъти повече спрямо ЕС.
Украйна ще може и ще трябва да заеме достойно място в разширена Европа, ако стъпи на иновационния път на развитие. Основите за това вече са положени в процеса на структурното преустройство на икономиката. Държавната политика е насочена към утвърждаване на такъв модел, който да превърне Украйна във високотехнологична държава. Съществуващият интелектуален потенциал на нацията позволява това да се постигне.
Разбира се, без напредък в социалната сфера - осигуряване на правата и свободите на гражданите, създаване на средна класа, която е основа на политическата стабилност и демократизацията, - важен фактор за функциониране на гражданското общество, Украйна не може да се интегрира в ЕС.
С една дума, Киев определи основните етапи и задачи, които трябва да решава по пътя си на присъединяването към Европейския съюз:
Първи етап - 2002-2004 гг. Главната задача е да се повиши конкурентоспособността на украинската икономика, да се създадат благоприятни условия за натрупване на инвестиционни ресурси, увеличаване на вътрешното потребление. Предвижда се в резултат на пазарните преобразувания през този период да се осигури годишно нарастване на БВП от 5-6%, инвестициите на основния капитал да скочат с 10-12%, инфлацията да не надвишава 7-9%, а реалните доходи на хората да се увеличават с по 6-7%. Планира се да се завърши създаването на базовите институции на пазарната икономика и да се оформи конкурентна среда.
Втори етап - 2005-2011 гг. Предвижда се да се модернизират предприятията, да се утвърдят механизмите на структурно-иновационния модел на развитие, да се създадат предпоставки за социално-ориентирано пазарно стопанство. Всяка година БВП трябва да се увеличава с 6-6,5%, инвестициите - с 10-12%, инфлацията да бъде 3-5%, а доходите да нарастват 6,5-7% годишно.
В Украйна трябва да бъдат либерализирани всички сфери на икономиката, което отговаря на критериите на ЕС. Само тотална либерализация може да бъде тази основа, която да привлече инвестиции в икономиката ни.
Един от важните въпроси е хармонизацията на националното данъчно законодателство с изискванията на ЕС. Тук се предвижда да се намали данъчното бреме, максимално да се облекчи системата за облагане с данъци, да се въведат данъчни стимули при иновационната дейност, но същевременно да се извършва строг контрол за използване на държавните финанси съгласно принципите и нормите на финансовия контрол в страните от ЕС.
За да покрие копенхагенските критерии и да създаде предпоставки за пълноправното си членство в ЕС, през периода до 2011 г. Украйна трябва да направи следното:
2002-2003 гг. - да стане член на Световната търговска организация. Сега това е един от основните икономически приоритети за Киев.
2003-2004 гг. - да постигне асоциирано членство в ЕС. Това ще означава нов формат в отношенията Украйна-ЕС, който ще отговаря на дългосрочните интереси на страната ни в контекста на създаване на предпоставки за получаване на пълноправно членство.
2003-2004 гг. - да създаде зона на свободна търговия с ЕС. Това предвижда функциониране на пазарните институции, въвеждане на точни правила относно собствеността, прилагане на съответните правила за произхода на стоки, формиране на необходимата крайгранична инфраструктура.
2002-2007 гг. - да съгласува законодателството си според изискванията на ЕС в приоритетните сфери.
2002-2007 гг. - да извърши процедури, свързани с асоциираното членство на страната в ЕС. Този статус ще позволи на Киев да участва в неформалните преговори по различни въпроси от общоевропейската проблематика, да получи достъп до финансовите ресурси на ЕС.
2002-2007 гг. - да сключи спогодба за Митнически съюз с ЕС, за да премахне митническите, правовите, технологичните и други бариери в тази сфера.
2007-2011 гг. - изцяло да изпълни Спогодбата за асоциирано членство в ЕС и да покрие копенхагенските критерии за членство в ЕС.
2011 г. - да създаде реални предпоставки за влизане в ЕС.
София, септември 2003

 

 

 

 


 


 

 

 


НЯМА ИНТЕРЕС КЪМ УКРАИНСКИЯ ТОК НА БАЛКАНИТЕ
София, 23 април 2003.- "Засега не се предвижда Украйна да изнася електроенергията си за Балканите",- заяви за "БУВести" Валерий Коваленко - икономически съветник в украинкото посолство. Но технически това е възможно. Причината е, че няма интерес. "Тук, на Балканите, е създаден енергиен пазар и сега няма дефицит",- сподели пан Коваленко. Украйна изнася ток за някои страни от Източна Европа и, според сайта на "Держзовнішторг", той се предлага срещу $0,02-0,021 кВт-час.
Валерий Коваленко заяви, че вече е готова спогодба в областта на енергетиката между Украйна и България и се очаква в най-скоро време тя да бъде подписана.(БУВести)