Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

ЕС ПОСОЧИ РЕФОРМИТЕ, ОТ КОИТО ЗАВИСИ СКОРОСТТА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА УКРАЙНА

Киев, 26 юни 2024.- Темпото на преговорите за членство на Украйна в ЕС, започнали вчера, ще зависи преди всичко от изпълнението на пакета от реформи, който включва най-вече върховенството на закона – съдебна реформа, борба с корупцията и правата на малцинствата.

Ая Лябиб

Както съобщава “Європейска правда”, това заяви белгийската външна министърка Ая Лябиб, която представлява ЕС на междуправителствената конференция, с която започваха преговорите.

Лябиб отбеляза, че преговорният процес има за цел Украйна да приеме напълно така нареченото acquis на ЕС – основните норми и правила на Европейския съюз – и да осигури тяхното практическо прилагане.

“ЕС очаква Украйна да продължи да демонстрира надеждността на обещанията и политическата воля, прилагайки необходимите реформи и постигайки осезаем напредък в основния клъстер. Активното участие на гражданското общество в процеса на реформите остава важно за постигането на успешното им прилагане в дългосрочен план“, каза тя.

Ая Лябиб отбеляза, че Украйна ще трябва да продължи реформите в сферата на върховенството на закона и основните човешки права, да укрепи демократичните институции, да продължи реформата на публичната администрация, както и да премине към спазване на икономическите критерии.

“Специално внимание трябва да се обърне на съдебната реформа, борбата с корупцията, както и защитата и недискриминационното третиране на лицата, принадлежащи към националните малцинства“, каза тя.

“Напредъкът по основния клъстер ще определи цялостното темпо на преговорите, – подчерта Ая Лябиб. – За да гарантира необратимостта на напредъка във всички тези области и пълнотата и ефективността на реформите, Европейската комисия ще продължи да следи отблизо тези процеси и ще докладва редовно на Европейския съвет“.

Както отбелязахме горе, на 25 юни официално започнаха преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС. Но основният етап от работата по този въпрос ще настъпи не по-рано от 2025 г., когато Унгария ще престане да председателства ЕС (тя поема председателството на 01 юли за шест месеца). Европейският съюз смята, че Украйна има шанс да стане член на блока до 2030 г.(УВести)