Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

ПРЕЗ ЯНУАРИ-МАЙ БВП НА УКРАЙНА СЕ УВЕЛИЧИ С 4,3%, НО ИМА НЕДОСТИГ НА КАДРИ

Киев, 22 юни 2024 г.- През януари-май 2024 г. БВП на Украйна се увеличи с 4,3% спрямо същия период на миналата година, съобщава “24tv.ua“.

По-специално, през май тази година БВП нарасна само с 3,7%. Причината на спадането са руски обстрел.

Положителни тенденции се наблюдават в транспорта, промишлеността, строителството, селското стопанство и търговията. Промишлеността възстановява икономическата активност, особено металургичната промишленост и производството на слънчогледово масло показаха ръст.

Увеличаването на интензивността на военните действия, обстрелите на инфраструктурни съоръжения и недостигът на електроенергия – всичко това, за съжаление, спря растежа на икономиката през май. Въпреки това, бизнесът е преодолял тези предизвикателства благодарение на високо ниво на адаптивност. Растежът на БВП продължи благодарение на високите темпове на износ в условията на стабилна работа на украинския морски коридор, както и високото търсене на строителни услуги, което се подкрепя от финансирането за възстановяване на инфраструктурата.

Сред негативните фактори е значителният недостиг на квалифициран персонал, както и системните усилия на Русия да разруши украинската енергийна инфраструктура.

Юлия Свириденко

Според министъра на икономиката Юлия Свириденко, промишлените предприятия са продължили да възстановяват икономическата активност през май, което се дължи както на експортно ориентираното производство, така и на повишеното търсене на инвестиционни продукти в областта на машиностроенето и строителните материали. Отбелязва се, че металургичната промишленост е достигнала най-високите производствени показатели за целия период от началото на войната, а производството на слънчогледово масло също е скочило. Това доведе до увеличаване на търсенето на продукти от свързани индустрии.

Въпреки това, високите нива на рискове за сигурността и разрушаването на енергийната инфраструктура остават ключови нерешени проблеми.

Възстановяването на енергетиката ще изисква време и ресурси, което според прогнозите може да забави темповете на възстановяване на индустриалната активност. Освен това, логистичните проблеми и трудната ситуация на пазара на труда поради високото ниво на миграция остават негативни фактори за икономиката.(УВести)