Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ВРЕМЕННАТА ЗАКРИЛА ЗА НАШИТЕ БЕЖАНЦИ ДО МАРТ 2026-ТА

София, 11 юни 2024.- Европейската комисия предложи срокът на временната закрила за хората, бягащи от агресивната война на Русия против Украйна, да бъде удължен с още една година — от 5 март 2025 г. до 4 март 2026 г., съобщават от представителството на ЕС в София.

В съобщението четем, че “като се имат предвид продължаващите руски нападения против гражданската и критичната инфраструктура в Украйна, понастоящем не са налице безопасни и трайни условия за завръщането на хората в Украйна. Поради това Комисията смята, че причините за временната закрила продължават да съществуват и че тя следва да бъде удължена с още една година като необходим и подходящ отговор на настоящата ситуация”.

Крайната цел е да се гарантира, че всички, бягащи от агресивната война на Русия, могат да намерят защита в ЕС и че на тези почти 4,2 млн. души, които вече се ползват от временна закрила в държавите – членки се предоставя възможно най-голяма стабилност при стеклите се обстоятелства.

Директивата за временната закрила предоставя незабавна закрила и достъп до права в ЕС, включително право на пребиваване, достъп до пазара на труда, настаняване, социално подпомагане, медицинска и друга помощ. Тя също така помага на държавите – членки да управляват пристигащите по организиран и ефективен начин.(УВести)