Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

СРЕД БЪЛГАРИТЕ СЕ УВЕЛИЧАВА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА ЕС

Но руска инвазия в Украйна е припозната като заплаха за националната сигурност на България само от 56% от допитаните

София, 20 декември 2023.- Значителна част от българските граждани възприемат ЕС като влиятелна икономическа организация в международен план, съобщават от представителството на Съюза в България, като се позовават на данните от националния доклад за България от стотното издание на “Стандартен Евробарометър“. Допитването е проведено между 23 октомври и 17 ноември.

Повече от три четвърти от българите – 75% (спрямо 69% средно за ЕС) са на мнение, че Съюзът има достатъчно власт и средства, за да защити интересите на Европа на международната икономическа сцена.

Положителната нагласа към Европейския съюз остава по-висока от средноевропейското ниво. За България тя е 51% (за ЕС – 44%), докато доверието в националните институции на България – парламент и правителство, е съответно 21% и 24%.

Значителна част от респондентите са съгласни с необходимостта да се инвестира масово във възобновяема енергия – 67%. Повишаването на енергийната ефективност на сградите, транспорта и стоките и намаляването на зависимостта от внос на енергия извън ЕС получават висока подкрепа – 74%. Съгласие има и за намаляването на вноса на нефт и газ и инвестирането във възобновяема енергия – 61%.

Сред българите се увеличава одобрението за обща външна политика на ЕС – 62%, а 2/3 от запитаните одобряват да има обща политика в областта на отбраната и сигурността. Същевременно едва 53% от българите възприемат действията на ЕС в защита на общите ни ценности спрямо 75% средно за ЕС. Руска инвазия в Украйна е припозната като заплаха за националната сигурност на България само 56% от допитаните, докато средно за ЕС този показател е с 22% по-голям – 78%.

Българите значително по-рядко декларират, че попадат на недостоверни или фалшиви новини в сравнение с гражданите на ЕС: България – 51%; ЕС – 68%. В същото време в България расте доверието към социалните медии като източник на новинарско съдържание – 70% от българите смятат, че социалните медии са модерен начин да се информират за актуалните политически събития, а едва 54% заявяват, че вярват на традиционните национални медии. По отношение на вредата от дезинформацията за демокрацията по принцип, българското обществено мнение е в унисон със средноевропейските нива, но отново показва тенденция към спад: 78% от хората в България казват, че дезинформацията е вредна за демокрацията, което бележи спад с 5% от предишното проучване, а в ЕС техният дял от 81% остава непроменен.(УВести)