Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

УКРАЙНА ЗА ЕДНА СЕДМИЦА: СИТУАЦИЯТА В ИКОНОМИКАТА, С БЮДЖЕТА И НА ВАЛУТНИЯ ПАЗАР

София, 30 ноември 2023 г. – Професор Богдан Данилишин, който преподава в Киевския национален икономически университет “Вадим Хетман”, на сайта “Главком” споделя седмичното си виждане за икономическата, бюджетната и валутната ситуация в Украйна.

проф. Богдан Данилишин

Икономическа ситуация

Според предварителните оценки на Министерството на икономиката, ръстът на БВП през октомври 2023 г. в сравнение с октомври миналата година е около 10,5% [±2%]. За периода януари-октомври т.г. икономическият растеж се оценява на 5,5% в сравнение със същия период на миналата година. Основните фактори за растежа включват високите добиви в селското стопанство, съчетани с бързо прибиране на реколтата, и съживяването на сектора на услугите, особено в секторите на публичната администрация и отбраната, които са приоритет по време на войната. Друг положителен принос за растежа на БВП има производственият сектор, който, въпреки че по време на войната претърпя значителни щети и разрушения, показва стабилно възстановяване. По-специално промишленият сектор постепенно възстановява производствените си темпове на фона на увеличаването на суровинната база от селскостопанското производство, необходимостта от попълване на запасите от въглища и газ, за да се изкара зимата, стабилната ситуация в енергийния сектор и търсенето на инвестиции от страна на публичния сектор.

По данни на Министерството на аграрната политика, към третата седмица на ноември реколтата от зърнени и маслодайни култури през настоящата пазарна година се оценява на 75,7 млн. тона. По този начин зърнените и бобовите култури са прибрани на площ от 10,2 млн. хектара, като са получени 55,1 млн. тона зърно при 53,8 центнера от хектар, включително 22,5 млн. тона пшеница (47,9 центнера от хектар), 24,9 млн. тона царевица (74,8 центнера от хектар) и 5,9 млн. тона ечемик (39,3 центнера от хектар). Маслодайните култури бяха прибрани от площ от 8,2 млн. хектара, като от тях бяха получени 20,7 млн. тона, включително 11,9 млн. тона слънчоглед при 23,8 центнера от хектар. Поддържането на стабилен темп на валутните приходи от износа на селскостопански продукти в условията на спадащи световни цени ще бъде улеснено чрез осигуряване на постоянното функциониране на морските пътища за износ на зърно и разблокиране на пътните транспортни коридори в западната част на страната.

Бюджетна сфера

По време на аукциона за пласиране на държавни ценни книжа, проведен на 28 ноември 2023 г., Министерството на финансите набра 6,5 млрд. гривни за финансиране на държавния бюджет за срокове от 6 месеца до 3 години при лихвени проценти от 16,5% до 18,6%. Търсенето на по-краткосрочни ДЦК беше почти два пъти по-голямо от предлагането, което позволи на Министерството на финансите да продължи да намалява среднопретеглената доходност по новите гривни до 17,27%, спрямо 17,71% седмица по-рано.

Министерството на финансите привлече и около $400 млн. по британската гаранция чрез Доверителния фонд на Световната банка. Средствата са част от петото допълнително финансиране на проекта “Подкрепа на публичните разходи за устойчива публична администрация в Украйна” PEACE in Ukraine. Финансирането ще бъде използвано за частично компенсиране на разходите на държавния бюджет, направени за възстановяване на пенсионните плащания и заплатите на здравните работници по програмата за медицинска гаранция. Заемът е отпуснат при благоприятни условия: срокът на погасяване е 19 години с 5-годишен гратисен период.

Валутен пазар

Намаляването на покупките на чуждестранна валута от клиенти на банките през миналата седмица на фона на стабилното предлагане на чуждестранна валута доведе до намаляване на необходимостта Националната банка на Украйна (НБУ да се намесва, за да балансира пазара. По този начин нетните продажби на чуждестранна валута от НБУ през миналата седмица спаднаха до 521 млн. щатски долара в сравнение със 721 млн. щатски долара седмица по-рано. Междубанковият обменен курс на гривната спрямо щатския долар се обезцени с 0,3% през седмицата. От началото на годината продажбите на чуждестранна валута на НБУ се увеличиха до 24,8 млрд. щ.д.

Същевременно международните резерви на Украйна остават достатъчни, за да поддържат стабилността на обменния курс на гривната и да изпълняват международните задължения на страната. Към 1 ноември 2023 г. валутните резерви на Украйна, по предварителни данни, възлизат на $39 млрд.(УВести)