Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

В УКРАЙНА СЕ НАТРУПАХА 670 ХИЛ. ТОНА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ВОЙНАТА

Киев, 11 ноември 2023.- В резултат военните действия Украйна е изправена пред екологична криза, причинена от натрупването на над 670 хил. тона отпадъци от разрушаване на сгради, съобщава Укринформ.

Тази информация беше потвърдена от Евгения Попович – директор на департамента за цифрова трансформация, електронни обществени услуги и управление на отпадъците към министерството на опазването на околната среда и природните ресурси на Украйна.

“Такива отпадъци се натрупаха в цялата страна и ние трябва да намерим най-добрите начини за тяхното рециклиране и използване”, каза Попович.

В отговор на този проблем Украйна е разработила информационна система за управление на отпадъците. В момента се работи активно с министерството на възстановяването по преработката на отпадъците, възникнали при военни операции, които причиняват сериозни екологични щети, включително замърсяване на водата, почвата и въздуха.

По данни на съответните регионални военни администрации, към 31 октомври 2023 г. най-голямо количество такива отпадъци има в Киевска, Херсонска, Харкивска, Миколаивска, Донецка и Запорожка област.

Правителството на Украйна е приело Процедура за управление на отпадъците, възникнали при разрушаване на сгради и инфраструктура в резултат на военни действия, терористични актове и саботаж, за да оптимизира този процес. Освен това, се обсъждат различни проекти за рециклиране и повторно използване на тези отпадъци, по-специално при възстановяването на разрушените градове и пътна инфраструктура.(УВести)