Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

УКРАЙНА Е ИЗПЪЛНИЛА ЧЕТИРИ ОТ СЕДЕМТЕ СТЪПКИ ЗА ПРЕГОВОРИ ЗА ВЛИЗАНЕ В ЕС

Киев, 08 ноември 2023.- Европейската комисия оцени готовността на Украйна за преговори за присъединяване към Европейския съюз и смята, че страната е изпълнила напълно четири от седемте критерия.

Това съобщава “Радио Свобода”, като се позовава на вътрешен документ на Европейската комисия с доклад за Украйна.

Следните критерии се считат за изпълнени:

1. прилагане на законодателството относно процедурата за избор на съдии в Конституционния съд на Украйна съгласно препоръките на Венецианската комисия;

2. завършване на проверката за доброчестност на кандидатите за членове на Висшия съвет на правосъдието и създаване на Висша квалификационна комисия за съдиите на Украйна;

3. адаптиране на законодателството за борба с пране на пари към стандартите на FATF и одобряване на стратегически план за реформиране на целия сектор на правоприлагането;

4. реформа на медийния сектор – привеждане на украинското законодателство в съответствие с Директивата на ЕС за аудиовизуалните медийни услуги.

В същото време другите три критерия са придружени от препоръки от Европейската комисия за по-нататъшно изпълнение.

По-специално, по-нататъшното засилване на борбата с корупцията не се смята за напълно изпълнено. Като част от тази стъпка Европейската комисия очакваше, наред с другото, назначаването на нов ръководител на Специализираната прокуратура за борба с корупцията и на директор на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ).

“Украйна трябва да приеме и закон за увеличаване на персонала на НАБУ и да премахне от Закона за предотвратяване на корупцията разпоредбите, които ограничават правомощията на НАБУ да продължи проверката на вече проверено имущество и ограничават правомощията на НАБУ да проверява имущество, придобито от декларатори преди постъпването им на държавна служба”, се казва в документа на Европейската комисия.

Що се отнася до ограничаването на прекомерното влияние на олигарсите, което Брюксел също очаква от Киев, се казва, че “Украйна все пак трябва да приеме закон за лобирането съгласно европейските стандарти”.

Що се отнася до реформата на законодателството за националните малцинства, то се смята, че не всички препоръки на Венецианската комисия са изпълнени. Европейската комисия отбелязва необходимостта от изпълнение на останалите забележки, посочени “в становището от юни 2023 г. и последващото становище от октомври 2023 г., по-специално, чрез изменение на законите за държавния език, медиите и образованието”.

Официален Киев очаква, че до края на годината Украйна има всички шансове да започне преговорен процес за присъединяване към ЕС.(УВести)