Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

ПОВЕЧЕ ОТ 60% ОТ УКРАИНЦИТЕ СА СЕ ОТКАЗАЛИ НАПЪЛНО ОТ РУСКОЕЗИЧНИЯ КОНТЕНТ

Киев, 07 ноември 2023.- От началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна (преди 622 дни) 62% от украинците са изоставили напълно рускоезичния контент.

Вчера в агенцията “Укринформ” бяха представени резултати от социологическото изследване “Културни практики на населението на Украйна в условията на война”.

Твърди се, че 62% от украинците напълно са се отказали да гледат и четат рускоезичен контент и предпочитат украинскоезично съдържание.

31% са намалили значително потреблението на рускоезичен контент и са увеличили значително потреблението на украинскоезично съдържание, 7% са започнали да четат повече на чужд език, но не и на руски.

Общо 78% от нашенците са променили езиковия аспект на съдържанието си по време на пълномащабната война, а при 22% промяна няма.

Също така 59% от украинците са започнали да четат/гледат повече новини, аналитични и политически предавания, 14% са започнали да гледат по-често документални филми, а 13% от гражданите са започнали да консумират повече развлекателно съдържание.

Социологическото проучване “Културни практики на украинското население в контекста на войната” е проведено от неправителствената организация “Демократични младежки инициативи” с финансовата подкрепа на Украинската културна фондация.

Изследването беше проведено на три етапа: телефонни анкети, дискусии във фокус групи и интервюта с експерти. Броят на респондентите беше над хиляда.

Проучването анализира количествените и качествените характеристики на културните практики на украинското население по време на пълномащабната война.

Беше направен сравнителен анализ на културните практики в мирно и военно време, както и сравнение на заявките за културно съдържание от регионите, засегнати от войната.(УВести)