Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

РОДНОТО ФИНАНСОВО МИНИСТЕРСТВО Е ПРИВЛЯКЛО ОТВЪН ПОЧТИ $34 МЛРД.

Киев, 21 октомври 2023.- Към днешна дата министерството на финансите на Украйна е привлякло $33,8 млрд. външно финансиране от началото на годината, от които над $11 млрд. са безвъзмездни средства.

Най-големите донори на Украйна в момента са:

Европейският съюз. От началото на годината ЕС е отпуснал 13,5 млрд. евро макрофинансова помощ от планираната обща сума до 18 млрд. евро за 2023 г.

САЩ – от началото на годината САЩ са предоставили $10,9 млрд. под формата на безвъзмездна помощ.

МВФ – Украйна вече е получила $3,6 млрд. по програмата за разширено финансиране. За периода 2023-2026 гг. се планира на Украйна да бъдат отпуснати общо $15,6 млрд.

Канада – от началото на годината тази страна е предоставила на Украйна $1,8 млрд. под формата на преференциално финансиране.

Япония – страната е предоставила на Украйна преференциално финансиране на стойност $1,5 млрд.

Министерството на финансите на Украйна отбелязва, че нуждите от външно финансиране за 2023 г. достигат $42,3 млрд. През тази година Украйна получава финансова помощ от своите международни партньори по предвидим и ритмичен начин.

По данни на министерството на финансите, през тази година Украйна трябва да изплати над 658 млрд. грн. публичен вътрешен и външен дълг. Пикът на погасяванията е бил през май, когато са изплатени 102,5 млрд. грн., а най-големите погасявания са направени през юни – 89,9 млрд. грн. Украйна трябва да плати и 84 млрд. грн. през ноември т.г.

Според структурата на плащанията през тази година за обслужване и погасяване на държавния вътрешен дълг ще бъдат изразходвани 536 млрд. грн., а за държавния външен дълг – около 122 млрд. грн.

Обемът на плащанията за погасяване на държавния дълг на Украйна през 2024 г. се предвижда да възлиза на 606,5 млрд. грн., в т.ч. 183,3 млрд. грн. за държавния външен дълг и 422,6 млрд. грн. за държавния вътрешен дълг.(УВести)