Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

УКРАЙНА ЩЕ ВЪВЕДЕ МЕРКИ, ЗА ДА НЯМА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ВНОСА НА НЯКОИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ХРАНИ В ЕС

София, 16 септември 2023.- Европейската комисия анализира данните, свързани с въздействието на износа на 4 категории селскостопански култури върху пазара на ЕС, съобщават от представителството на съюза в София.

Тя стигна до заключението, че благодарение на работата на Координационната платформа и на временните мерки, въведени на 2 май 2023 г., нарушенията на пазара в 5-те държави членки, граничещи с Украйна, вече ги няма.

Конструктивното отношение на всички участници в платформата спомогна за решаването на конкретни проблеми и гарантира, че износът към трети държави извън ЕС е налице и дори се увеличава.

В резултат на това беше постигнато съгласие, че:

– срокът на действие на съществуващите мерки изтича днес;

– Украйна се съгласи да въведе всички правни мерки (включително, например, система за лицензиране на износа) в срок от 30 дни, за да се избегне пренасищане със зърно;

– докато това стане, Украйна трябва да въведе, считано от 16.9.2023 г., ефективни мерки за контрол на износа на 4 групи стоки, за да се предотвратят нарушения на пазара в съседните държави членки на ЕС. Украйна ще представи на платформата план за действие не по-късно от края на работния ден в понеделник, 18 септември 2023 г.

– Европейската комисия и Украйна ще наблюдават ситуацията чрез платформата, за да могат да реагират на непредвидени ситуации;

– Европейската комисия ще се въздържа от налагане на каквито и да било ограничения, докато са налице ефективни мерки от страна на Украйна и те функционират пълноценно, четем в съобщението.(УВести)

Коментар:

Европейският съюз действа решително и ефективно в подкрепа на износа на украинско зърно и други хранителни продукти, по-специално, чрез коридорите за солидарност. Успехът на тази работа доведе до временни нарушения на пазарите на пет държави – членки, които имат обща граница с Украйна, което на 2 май 2023 г. е станало основание да се наложат временни ограничителни мерки върху поредица украински износ на храни. Успоредно с това беше създадена координационна платформа, обединяваща Украйна, България, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Европейската комисия. Тя допринесе за развитието на инфраструктурата и увеличаването на логистичния капацитет, както и за премахването на административните пречки пред износа на селскостопански продукти от Украйна.