Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

ЕВРОБАРОМЕТЪР: СИЛНА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ ЗА ОТГОВОРА НА ЕС НА РУСКОТО НАШЕСТВИЕ В УКРАЙНА

София, 11 юли 2023.- Над 80% от гражданите на ЕС смятат, че трябва да се инвестира мащабно в енергия от възобновяеми източници, като вятърна и слънчева енергия (85%), както и че повишаването на енергийната ефективност на сградите, транспорта и стоките ще ни направи по-малко зависими, според резултатите от новото стандартно проучване на общественото мнение “Евробарометър”, проведено през юни 2023 г.

80% вярват, че държавите — членки на ЕС, трябва съвместно да купуват енергия от други държави, за да получат по-добра цена. 81% са съгласни, че намаляването на вноса на нефт и газ и инвестирането в енергия от възобновяеми източници са важни за общата сигурност, а 82% заявяват, че ЕС трябва да намали зависимостта си от руските енергийни източници възможно най-скоро.

Одобрението на действията на ЕС в отговор на руското нашествие в Украйна, продължава да бъде много високо. 88% от гражданите на ЕС подкрепят предоставянето на хуманитарна помощ на хората, засегнати от войната, а 86% подкрепят приема в ЕС на хора, бягащи от войната.

75% одобряват финансовата подкрепа за Украйна, а 72 подкрепят икономическите санкции срещу руското правителство, предприятия и физически лица. Освен това 66% са съгласни със забраната за излъчване в ЕС на държавни медии като “Спутник” и “Русия днес”, а 64% подкрепят финансирането на закупуването и доставката на военно оборудване за Украйна. 64% са съгласни с предоставянето на Украйна на статут на кандидат за членство в ЕС. 56% от анкетираните са доволни от отговора на ЕС на руското нашествие в Украйна.

В този контекст 77% от европейците подкрепят обща политика за отбрана и сигурност. 80% смятат, че сътрудничеството по въпросите на отбраната на равнището на ЕС трябва да се засили, 77 % вярват, че закупуването на военно оборудване от държавите – членки трябва да бъде по-добре координирано, 69% биха желали ЕС да укрепи капацитета си за производство на военно оборудване, а 66% заявяват, че в ЕС трябва да се отделят повече средства за отбрана.

Възприятията за икономиката са се подобрили значително. Понастоящем 45% от анкетираните смятат, че състоянието на европейската икономика е добро (+5% от януари-февруари насам), което леко надвишава броя на хората, които смятат, че то е лошо (44%, -7%). 40% описват икономическото положение в собствената си държава като добро (+5%), а 58% – като лошо (-8%). 55 % от европейците вярват, че планът на ЕС за възстановяване на стойност 800 млрд. евро – NextGenerationEU, може да бъде ефективна мярка в отговор на настоящите икономически трудности.

В еврозоната подкрепата за единната валута остава много висока (78% срещу 17%), докато за ЕС като цяло тя е малко по-ниска (71% срещу 23%), съобщават от представителството на ЕС в София.(УВести)