Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

ЕС ПРИЕМА 11-Я ПАКЕТ ОТ САНКЦИИ ПРОТИВ РУСИЯ, ЗАЩОТО ПРОДЪЛЖАВА АГРЕСИЯТА СИ

София, 23 юни 2023.- Европейската комисия приветства приемането от Съвета на 11-я пакет от санкции против Русия, съобщават от представителството на ЕС в България.

Пакетът ще гарантира, че санкциите се прилагат още по-добре въз основа на поуките, извлечени през изминалата година.

Той съдържа ограничителни мерки в следните сектори:

Търговия

Нов инструмент срещу заобикалянето на мерките, който ще ограничи продажбата, доставката, трансфера или износа на определени санкционирани стоки и технологии до определени трети държави, за чиито юрисдикции се смята, че са с продължителен и особено висок риск от заобикаляне. Този нов инструмент за „недопускане на заобикаляне“ ще бъде извънредна и крайна мярка, когато други индивидуални мерки от страна на ЕС към засегнатите трети държави не са достатъчни, за да се предотврати заобикалянето.

 Разширяване на забраната за транзит за някои чувствителни стоки (напр. авангардни технологии, въздухоплавателни материали), изнасяни от ЕС за трети държави през Русия. Това също така ще намали риска от заобикаляне.

Добавяне на 87 нови стопански субекти към списъка на тези, които пряко подкрепят военно-промишления комплекс на Русия в агресивната ѝ война срещу Украйна. Те подлежат на по-строги ограничения върху износа на изделия с двойна употреба и високотехнологични изделия. В допълнение към вече включените в списъка руски и ирански субекти, се включват и такива, регистрирани в Китай, Узбекистан, Обединените арабски емирства, Сирия и Армения.

Ограничаване на износа на още 15 технологични изделия, открити на бойното поле в Украйна, или оборудване, необходимо за производството на такива изделия. Работим в тясно сътрудничество с партньорите и добавяме Швейцария към списъка на партньорските държави.

Затягане на ограниченията върху вноса на стоки от желязо и стомана, като от вносителите на санкционирани стоки от желязо и стомана, които са били преработени в трета държава, се изисква да докажат, че използваните суровини не идват от Русия.

Забрана за продажба, лицензиране, прехвърляне или препращане на права върху интелектуална собственост и търговски тайни, използвани във връзка с ограничени стоки, за да се предотврати самото производство на санкционираните стоки извън ЕС.

Разширяване на забраната за износ на луксозни автомобили, така че да обхване всички нови автомобили и автомобили втора употреба над определен обем на двигателя (> 1,900 cm³), както и всички електрически и хибридни превозни средства.

Пълна забрана на някои видове машинни компоненти.

Опростяване на структурата на анекса за промишлени стоки чрез изброяване на продуктите, подлежащи на ограничения, в един раздел и с по-широки определения на продуктите, за да се идентифицират по-добре стоките, предмет на забрани за износ, и да се намали заобикалянето на санкциите чрез неправилно класифициране.

Енергетика

Прекратяване на възможността за внос на руски нефт по тръбопровод за Германия и Полша.

Въвеждане на строги и много целенасочени дерогации от съществуващите забрани за износ, за да се даде възможност за поддържане на газопровода CPC (Каспийски газопровод), който транспортира казахстански нефт до ЕС през Русия. 

Удължаване срока на изключението от тавана на цената на Сахалински петрол за Япония (до 31 март 2024 г.).

Транспорт

Пълна забрана на товарните автомобили с руски ремаркета и полуремаркета да превозват стоки до ЕС. Това ще ограничи заобикалянето на забраната за руски автомобилни превозвачи да превозват стоки в ЕС.

Забрана за достъп до пристанища на ЕС за плавателни съдове, които извършват прехвърляния между кораби, за които има подозрения, че са в нарушение на забраната за внос на руски нефт или на тавана на цените на коалицията на Г-7.

Забрана за достъп до пристанища на ЕС за плавателни съдове, ако даден кораб не уведоми компетентния орган най-малко 48 часа предварително за прехвърляне от кораб на кораб в изключителна икономическа зона на страна член или в рамките на 12 морски мили от изходната линия на брега на тази страна членка. 

Забрана за достъп до пристанища на ЕС за плавателни съдове, които манипулират или изключват своята навигационна система за проследяване при превоза на руски нефт, предмет на забраната за внос на нефт или на тавана на цените на G7.

Нови имена в списъка

Над 100 допълнителни физически лица и стопански субекти, подлежащи на замразяване на активи. Това включва висши военни служители, лица, вземащи решения във връзка с войната, лица, замесени в незаконното депортиране на украински деца в Русия, съдии, взели политически мотивирани решения срещу украински граждани, лица, отговорни за кражби на културно наследство, бизнесмени, пропагандисти, както и руски ИТ дружества, предоставящи критични технологии и софтуер на руското разузнаване, банки, действащи в окупираните територии, и образувания, работещи с руските въоръжени сили.

Контекст

Санкциите на ЕС ограничиха значително политическите и икономическите възможности на Москва, като причиниха значителен финансов натиск и отслабиха промишления и технологичния капацитет на Русия. Те изпълняват своите три основни цели: да се ограничи военната способност на Русия да води агресивната си война срещу Украйна, да се лиши Кремъл от приходите, с които финансира войната, и да се наложат разходи за руската икономика. Санкциите оказват въздействие и върху трите. Последиците от тях нарастват с течение на времето, тъй като санкциите подкопават руската промишлена и технологична база. ЕС продължава да гарантира, че неговите санкции не оказват въздействие върху износа на енергия и селскостопански хранителни продукти от Русия за трети държави.

ЕС твърдо и изцяло подкрепя Украйна и ще продължи да предоставя силна политическа, икономическа, военна, финансова и хуманитарна подкрепа на Украйна и нейния народ, докато това е необходимо.(УВести)