Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

ВЪНШНОТЪРГОВСКИЯТ СТОКООБМЕН НА УКРАЙНА ВЪЗЛИЗА НА $33,6 МЛРД.

Киев, 20 май 2023.- За януари-април т.г. външнотърговският стокообмен на Украйна стигна $33,6 млрд., съобщават от държавната ни митническа служба.

Страната е изнесла стоки за $13,3 млрд., в т.ч.: продоволствие – $8,5 млрд., метила и метални изделия – $1,3 млрд., машини и оборудване – $1,0 млрд. За този период най-големите купувачи на нашите стоки бяха Полша, Румъния и Китай.

Вносът се равнява на $20,3 млрд. Най-много купуваме от Китай – $3,2 млрд., Полша – $2,2 млрд. и Турция – $1,5 млрд.

Според българския Национален статистически институт, през периода януари-март т.г. България е изнесла за Украйна стоки за $288 млн., а внесла – за $260 млн.(УВести)