Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

ЕС: ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИКА ЗАПАЗВА УСТОЙЧИВОСТТА СИ

София, 17 май 2023.- Европейската икономика запазва устойчивостта си в един труден глобален контекст, съобщават от представителството на ЕС в България.

По-ниските цени на енергията, намаляването на ограниченията в предлагането и силният пазар на труда благоприятстваха умерения растеж през първото тримесечие на 2023 г., с което бяха разсеяни опасенията от рецесия. По-доброто от очакваното начало на годината доведе до подобряване на перспективите за растеж на икономиката на ЕС до 1,0% през 2023 г. (0,8% в зимната междинна прогноза) и 1,7% през 2024 г. (1,6% през зимата).

По отношение на България прогнозата е за увеличение на реалния БВП с 1,5 % през 2023 г. и 2,4% през 2024 г.

Европейската икономика успя да ограничи неблагоприятното въздействие на военната агресия на Русия срещу Украйна, като устоява на енергийната криза благодарение на бързата диверсификация на доставките и на значителния спад в потреблението на газ. Ефектът от значително по-ниските цени на енергията оказва влияние върху икономиката, като води до намаляване производствените разходи на предприятията. Налице е също така намаляване на сметките за енергия за потребителите, въпреки че частното потребление се очаква да остане ниско, тъй като ръстът на заплатите изостава от инфлацията.

Рекордно силният пазар на труда укрепва устойчивостта на икономиката на ЕС. Според прогнозите растежът на заетостта ще бъде 0,5% през тази година, преди да спадне до 0,4% през 2024 г. За България се очаква растеж на заетостта от 0,3% през 2023 г. и 2024 г. Предвижда се равнището на безработица да остане малко над 6% в ЕС, като в България очакваното равнище на безработица намалява от 4,3% през тази година на 4% през 2024 г.(УВести)