Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

УКРАИНИСТИТЕ ОТ СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ПРЕДСТАВИХА ИНТЕРЕСНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

София, 05 чай 2023.- Студентките-украинисти Ева Кьорова (ІV курс) и Оля Божекова (III курс) представиха своите изследвания на тема “Ударението в украинския и българския език – подводните камъни” и “Филмовият превод от украински на български език”, съобщи за “УВести” д-р Райна Камберова – техен преподавател.

д-р Райна Камберова

Момичетата участваха в Международната конференция “Мозайката на научната комуникация”, организирана от Лвивския национален университет “Иван Франко”.

В доклада си Ева Кьорова разглежда случаите на различно място на ударението при едни и същи омофони, еднакви думи на български и украински. Представя колко много различия има между общия лексикален фонд на украинския и българския език и как промяната на едно, на пръв поглед, просто нещо като ударението може да доведе до неразбиране на изказването на чужд език.

Изследването на Оля Божекова за филмовия превод от украински на български е основано на собствения й опит като преводачка. Тя има вече четири преведени филма зад гърба си – три документални и един игрален. На конференцията Оля представи трудностите, които е срещнала по време на работата си – превод на измислени географски наименования, превод на коледни песни и текстове на песни, превод по слух и с помощта на субтитри на друг (английски) език.

доц. Лидия Терзийска

“УВести” се присъединяват към поздравления по адрес на Ева и Оля за отличното им представяне на конференцията с пожелание за успехи и в бъдеще.

Украинистиката в Софийския университет “Св. Климент Охридски” като отделна дисциплина на факултета по славянска филология се преподава от 1996 г. Огромна заслуга в това имат доц. Лидия Терзийска, навремето дипломирала се в Киевския държавен университет “Тарас Шевченко” и преподавала украинска литература, и проф. Иван Стоянов – украински българин, дълги години преподавал тук украински език. Сега украинистиката в СУ се “движи” от млада генерация преподаватели – възпитаници на доц. Терзийска и проф. Стоянов, по-специално, това са доц. Албена Стаменова, д-р Райна Камберова, д-р Павлина Мартинова, д-р Владимир Колев, д-р Лилия Желева.(УВести)

СУ “Св. Климент Охридски” – украинисти-студенти и техните преподаватели