Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

ЕС ПРИЕ МЕРКИ ЗА ВНОСА НА ОГРАНИЧЕН БРОЙ ПРОДУКТИ ОТ УКРАЙНА

София, 03 май 2023.- Вчера Европейската комисия прие превантивни действия по отношение на вноса на ограничен брой продукти от Украйна в рамките на извънредната защитна мярка. Те се налагат във връзка с извънредните обстоятелства на сериозни логистични затруднения в пет държави членки на ЕС, сред които и България, съобщават от представителството на ЕС в София.

Мерките се отнасят само до четири селскостопански продукта — пшеница, царевица, рапица и слънчогледово семе, с произход от Украйна. Те имат за цел да облекчат логистичните затруднения във връзка с тези продукти в България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия. Мерките влизат в сила на 02 май и ще продължат до 5 юни 2023 г.

През този период пшеницата, царевицата, рапичното семе и слънчогледовото семе с произход от Украйна ще продължат свободно да се търгуват във всички държави-членове на ЕС, с изключение на България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия. Продуктите могат да продължат да се движат или да преминават транзитно през тези пет държави членки посредством общ митнически транзитен режим или да отидат в държава или територия извън ЕС.

Успоредно с това България, Унгария, Полша и Словакия поеха ангажимент да отменят едностранните си мерки по отношение на пшеницата, царевицата, рапичното семе и слънчогледовото семе и всички други продукти, идващи от Украйна.

Мерките на ЕС са в отговор на опасенията на земеделските стопани в съседните на Украйна държави членки. В същото време те са съобразени с твърдия ангажимент на Съюза да подкрепя Украйна и да запази способността й да изнася зърно, което е от решаващо значение за изхранването на света и за поддържането на ниски цени на храните, предвид огромните предизвикателства, породени от непровокираната руска агресия.(УВести)

Нашият коментар:

През м.г. ЕС временно либерализира целия си внос от Украйна и преустанови мерките си за търговска защита срещу украински дружества до 5 юни 2023 г. Това е значителна подкрепа за икономиката на Украйна, която изпитва сериозни икономически трудности поради руската инвазия.

Съюзът също така въведе коридори на солидарността, за да гарантира, че украинското зърно може да достигне до най-нуждаещите се държави, тъй като войната на Русия сериозно ограничи достъпа на Украйна до нейните черноморски пристанища – Одеса, Миколаив, и азовски пристанища – Бердянс, Мариупол.

Коридорите за солидарност между ЕС и Украйна се превърнаха в жизненоважен фактор за икономиката на Украйна и нова свързаност със Съюза, като служат и за предотвратяване на световна продоволствена криза.