Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

45% ОТ БЪЛГАРИТЕ СА “ЗА” ДОБРИ ОТНОШЕНИЯ С РУСИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛИТИКА Й

София, 02 март 2023.- Пред ТВ-1 социологът от компанията “JTN” Даньо Димитров представи нагласи на българина в светлината на Трети март и геополитическата му ориентация.

Какво показва допитването:

– в рамките на Османската империя българите са били роби, смятат 67% от анкетираните;

– България трябва да е в добри отношения с Русия без значение, каква политика провежда Кремъл, смятат 45% от допитаните;

– България трябва да е вечно признателна на Русия заради Освобождението, към тази позиция се придържат 42% от българите;

– България трябва ли да помага на Украйна, нападната от Русия? На този въпроси с “да” са отговорили едва 26% от анкетираните. Същевременно 70% смятат, че българите са склонни да помагат на хората в затруднено положение.

Първи секретар на БКП Тодор Живков и Генерален секретар на ЦК на КПСС Леонид Брежнев. Българо-съветската дружба в действие

Проучването е национално представително и е извършено сред 2015 български граждани, между 18 и 75 години, пропорционално балансирано по пол, възраст, населено място, етнос.(УВести)