Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

БРЮКСЕЛ КЪМ КИЕВ: ДОБРИ СТЕ В ОТБРАНАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ПРАВОСЪДИЕТО, НО…

Киев, 04 февруари 2023.- Ръководството на ЕС представи доклад, как Украйна се справя с реформите в страната.

Отбелязва се, че най-голям напредък има в сферата на енергетиката, външната политика, сигурността и отбраната. Почти сме готови да влезем в Митническия съюз на ЕС.

Среден напредък се отбелязва в областта на свободното придвижване на стоки, цифровата трансформация и медии, икономическата и монетарна политика, науката и изследванията. Дори се констатира, че на напреднало ниво сме в предоставяне на цифрови услуги на населението и бизнеса.

Брюксел високо оцени украинското законодателство в сферата на правосъдието, свободата и сигурността, държавните поръчки, статистиката, движението на капитала, корпоративното право, конкуренцията, защитата на правата на потребителите и здравето, в данъчната сфера.

Но има сфери, в които законодателството в Украйна се намира на начален стадий. Това са: финансов контрол, интелектуална собственост, социална политика, защита на околната среда, селско стопанство, риболов.

Докладът за Украйна се отнася към юни 2022 г. Следващата оценка ще бъде дадена през есента на т.г. Европейската комисия ще продължи да предоставя на Украйна препоръки и подкрепа с цел украинското законодателство да бъде адаптирано към стандартите и нормите на ЕС.

На 03 февруари в Киев се проведе срещата на върха Украйна – ЕС. Последна такава среща се състоя през октомври 2021 г.(УВести)