Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

ЕВРОБАРОМЕТЪР: 74% ОТ ЕВРОПЕЙЦИТЕ ПОДКРЕПЯТ УКРАЙНА, ТЯ БРАНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ

Киев, 14 декември 2022.- Помощта – политическа, финансова, военна, дипломатическа, на Украйна, която противостои на авторитарната Русия, се подкрепя от 74% от допитаните в страните – членки на Европейския съюз.

Това е заключението от допитването на Евробарометър, проведено по поръчка на Европейския парламент.

Най-голямата подкрепа на Украйна е фиксирана в: Швеция – 97%, Финландия – 95%, Нидерландия – 93%, Португалия – 92%, и Дания – 92%. Най-ниска тя е в България – 48%

Анкетата показва, че, освен че подкрепят Украйна, гражданите на ЕС подкрепят и ценностите на ЕС. Според допитаните, Европейският парламент трябва да брани, преди всичко: демокрация – 36%, човешки права в ЕС и по цял свят – 29%; и свобода на словото – 28%.

Посочва се, че Украйна, като се отбранява от Русия, защитава именно тези фундаментални ценности на ЕС.(Увести)