Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

ЩЕТИТЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ОКУПАТОРИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В УКРАЙНА, ВЪЗЛИЗАТ НА МИЛИАРДИ ЕВРО

Киев, 07 ноември 2022.- Руските окупатори са причинили щети на околната среда на Украйна в размер на 1,350 трлн. грн, което се равнява на 37,5 млрд. евро, съобщават от Оперативния щаб за фиксиране на екопрестъпления на Русия.

Но, според еколозите, тази сума е приблизително. Реалността може да се окаже по-страшна.

Факторите, които са довели до това състояние нашата природа, изключително са свързани с войната – горски пожари, изгаряне на петролни продукти, разрушаване и опожаряване на промишлени предприятия, в резултат на които във въздуха се натрупват вредни вещества. Може да се говори за 67 млн. т. За сравнение еколозите посочват числото 2,2 млн. т .- толкова вредни вещества са попаднали в атмосферата през довоенната 2021 г.

Вече са пострадали 3 млн. хектара гори, което представлява 1/3 от горския фонд на Украйна. Някои от горите са изгубени завинаги. Родните черноземи (Украйна разполага с 25% от световните чорноземи) са замърсени с взривни вещества. Твърди се, че за разминиране на територията, на която се се водели или все още се водят военни действия, ще са нужни най-малко 10 години.(УВести)