Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

ТАЙНИЯТ ЗАМИСЪЛ НА ИВАН МАЗЕПА

София, 30 януари 2004.- За украинския хетман Иван Мазепа (1644-1709) се носи славата на предател. Във всички руски православни църкви неговото име е било заклеймявано и анатемосвано. Сега пък някои у нас искат да идеализират образа му. Писателят Леонид Горлач смята, че няма нужда да изпадаме в крайности, защото за преосмислянето на нашата история е необходима само истината и то истината, лишена от всякаква политическа конюнктура. “Иван Мазепа е един от украинските лидери, издигнал идеята за независима Украинска държава до висотата на общонационална историческа цел”,- смята пан Леонид. Той е автор на роман “Руїна” (“Западането”), посветен на Мазепа.

Иван Мазепа – хетман на Украйна

Историята на нашия народ е много трагична. Да вземем само междуособните войни, от време на време пламвали между нашите водачи. Хетманът Иван Виговский, например, се е ориентирал към Полша, докато Петро Дорошенко е предпочитал да има работа с Високата Порта. Оттук идва сблъсъкът на интересите и объркването на нацията.

На този грозен фон благоприятно изпъква фигурата на Иван Мазепа. Той произхожда от дребна украинска шляхта (дворянство). Получава европейско възпитание – знае няколко чужди езика, добре познава военното дело, прекрасно свири на бандура, колекционира предмети на изкуството, пише стихове на патриотични теми, познава тайните на дипломацията. В сравнение с някои други наши водачи, Мазепа вижда света по-широко. Той много рано, още преди да бъде избран за хетман, осъзнава, че Украйна може да бъде спасена само с военна сила. Но същевременно полага огромни усилия за изграждане на духовността на нацията – реставрира църквите, развива народната просвета. Той смята, че властта не трябва да се предава по роднинска линия, а е необходимо за ръководството да се привличат природно интелигентни и талантливи млади хора от всички слоеве.

Петър I

За Мазепа още казват, че бил хитър като лисица. Вероятно, това поведение е било продиктувано от историческите условия – политическия натиск от страна на съседните по-мощни държави, и от набелязаната цел. Още повече, че по онова време по-голямата част от Украйна се е намирала под протектората на по-силната Московия. Хетманът често е казвал, позовавайки се на Макиавели, че политикът трябва да умее да сменя кожата на лисица с кожата на лъва, от което да треперят вълците.

Иван Мазепа управлява сравнително дълго – 22 години (от 1687 г. до смъртта си през 1709 г.). Според договореностите “за дружба” от 1654 г., сключени между Украйна и Московия в гр.Переяслав, Украйна все пак запазва някои много важни атрибути на държавността. Например, да поддържа дипломатически отношения, да определя данъчната си политика и т.н. Но с течение на времето по различни причини (част от елита ни се продава на Москва, да речем) експанзията на Московската държава се разраства. Тя активно се намесва във всички сфери в Украйна – изгражда военни бази, контролира основните транспортни коридори (Север-Юг, Запад-Изток), които преминават през украинската територия, събира и присвоява значителна част от данъците, позволява си и други своеволия. Нещо повече. Заедно с избирането на Иван Мазепа за хетман на 25 юли 1687 г. се подписва и московско-украинската Коломацка спогодба. Тя, например, забранява Украйна да търгува с Крим, да провежда самостоятелна външна политика. Властта на хетмана се свежда до извършване на полицейски функции. Нашите историци твърдят, че, подписвайки Коломацката спогодба, Иван Мазепа е нямал намерение да спазва нейните клаузи, а да я използва за постигане на целта си.

Карл ХII

За съюзник хетманът избира Швеция. Защо тъкмо нея? Още Богдан Хмелницкий е искал да привлече на своя страна шведите, но не успява. Тайните преговори пък на Иван Мазепа се оказват успешни. Крал Карл XII (1682-1718) обещава военна и политическа помощ на Украйна, като не претендира за нищо. Той признава Мазепа за “княз” (хетман) на украинските земи, граничещи със земите на запорожките казаци, и гарантира суверенитета на Украйна. Единственото, което се иска от украинците по време на военни операции на украинска територия, е да осигуряват на шведската войска продоволствие. С други думи, договорът между Карл XII и Мазепа е бил двустранен договор с международно значение, договор между две суверенни държави.

Но украинският народ не подкрепи своя хетман (вж. Полтавската битка). Защо? Според писателя Леонид Горлач, Иван Мазепа е подценил манталитета на нашенците. Безкрайните набези на чуждоземците разрушават националната общност на украинците. Оказва се, че сред заможните хора, тоест нашия елит, които разполагат с огромни имоти, чувството за национална идентичност е разпиляно. Те треперят за богатството си. Много от тях, както твърдят историците, не проумяват, защо Мазепа – много богат човек, инвестира не в строителството на палати, а в изграждането на църквите, манастирите, в културата, в образованието.

Александър Меншиков

Полтавската битка показва на стария хетман, “кой кой е” в неговото обкръжение. Александър Меншиков, пратен от Петър I да разруши седалището на Мазепа гр.Батурин, никога не би могъл да го превземе, ако не е било предателството от страна на прилуцкия сотник Иван Нис. Той посочва на московците как да проникнат в града. Всичките му жители – десетки хиляди, са били изклани до един! След Полтавската битка на страната на Петър I преминават много от уж верните приятели на Мазепа. Дори Запорожката Сич не подкрепя идеята на Мазепа за независима Украйна, защото хетманът е искал да превърне казачеството в редовна и дисциплинирана войска. Казаците път предпочитат да бъдат свободни войници. Затова на помощ към Полтава идва само една казашка чета начело с Кость Гордиенко. Леонид Горлач смята, че в продължение на векове нацията ни е била подложена на такива удари, които са довели до нейната деформация. Иван Мазепа не е светец.

Мотря Кочубей

В живота си той е направил много грешки. Хетманът, например, започва да въвежда в Украйна крепостничеството, което никак не се връзва с европейските му виждания и възпитание. Историците твърдят, че често с обикновените хора той се е държал надменно, бил е мнителен. Жертви на неговите интриги стават няколко авторитетни украински полковници (Искра, Кочубей, Палий). Някои казват, че в името на Украинската държава тези жертви са били оправдани. Но пък с нищо не може да се оправдае желанието на стария Мазепа да омае младата си кръщелница Мотря Кочубей и да се ожени за нея. По народната традиция у нас това е грях.

Личността на Иван Мазепа е противоречива. Може би затова интерес към нея проявяват Байрон, Юго, полякът Словацкий, руските поети Рилеев и Пушкин. В Украйна за хетмана пишат Шевченко, Руданский, Лепкий, Дараган, Сосюра. Някои от тях, като, например, Рилеев, го издига до ранга на апостол на свободата. Шевченко пък много съжалява, че Мазепа не е успял да обедини около себе си всички украинци. В противен случай съдбата на Украйна би била друга, смята Кобзар. Иван Мазепа умира на територията на Бесарабия – тогава турско владение. Между другото, за още живия, но болен хетман Петър I дава огромна парична награда, но султанът отказва да го предаде на московците.

Иван Котуш