Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

УКРАИНСКИЯТ ИЗНОС Е НАМАЛЯЛ С 27%, СЪОБЩАВАТ ОТ ДЪРЖАВНАТА СТАТИСТИКА

Киев, 18 август 2022.- Износът ни през първото шестмесечие на годината спрямо същия период на м.г. намаля с 27% (или $13 млрд.), съобщават от Държавния статистически комитет.

Стокообменът за януари-юни достигна $47,9 млрд. Успяхме да изнесем стоки и услуги само за $22,7 млрд., а да внесем – за $25,2 млрд. Отрицателното салдо е $2,5 млрд. Преди една година то е било $1,2 млрд.

Структура на украинския износ през първите шест месеца на т.г.: растителна продукция – 24,1%, метали, предимно черни – 17,6%, олио – 12,1%, минерални продукти – 12,3%.

Във вноса ни 25,1% се падат върху различни течни горива. Делът на машините и електротехническото оборудване възлиза на 15,3%.

През 2021 г. стокообменът на Украйна е бил $103,4 млрд. – със 6,5% по-малко спрямо 2020 г.(УВести)