Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

НА СЕЛСКОТО НИ СТОПАНСТВО СА ПРИЧИНЕНИ ЗАГУБИ ЗА $4-6 МЛРД. ПЪРВИЯТ ЗЪРНЕН КЕРВАН Е ГОТОВ

Киев, 31 юли 2022.- Войната, започната от Русия на 24 февруари т.г., е причинила загуби на селското ни стопанство в размер на $4-6 млрд., съобщи Виктория Михалчук от Продоволствената организация на ООН (ФАО).

″Това е по предварителни сметки, – уточни тя. – И в сумата са включени и щетите по инфраструктура, по-специално, напоителни съоръжения, хранилища, оранжерии, преработвателни предприятия и др.″

От миналогодишната реколта украинските земеделски производители могат да насочат за износ 22 млн. от 75 млн. т. От ФАО казват, че през тази година Украйна ще прибере по-малко жито – не повече от 51 млн. т.

Според някои съобщения, в Одеса вече е готов за отплаване първият керван от 16 кораби с нашето зърно. Очаква се на 3 август той да пристигне в Истанбул. Турската армия пое ангажимент да го конвоира по Черно море.(УВести)