Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

ЛЯТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА НА ЕК ЗА 2022 Г.: ВОЙНАТА НА РУСИЯ ВЛОШАВА ПЕРСПЕКТИВИТЕ

София, 16 юли 2022.- Военната агресия на Русия против Украйна продължава да оказва отрицателно влияние върху икономиката на ЕС и я тласка към по-нисък растеж и по-висока инфлация в сравнение с прогнозата от пролетта, съобщават от седалището на ЕС в София.

В (междинната) икономическа прогноза от лятото на 2022 г. се предвижда, че икономиката на ЕС ще нарасне с 2,7% през 2022 г. и 1,5% през 2023 г. В еврозоната растежът се очаква да бъде 2,6% през 2022 г., като през 2023 г. ще се забави до 1,4%. През 2022 г. средната годишна инфлация се очаква да достигне исторически върхови стойности от 7,6% в еврозоната и 8,3% в ЕС, преди да се понижи през 2023 г. съответно до 4,0% и 4,6%.

Много от рисковете, свързани с прогнозата от пролетта на 2022 г., се реализираха. Нахлуването на Русия в Украйна оказа допълнителен натиск за повишаване на цените на енергията и хранителните стоки. Те подхранват инфлационния натиск в световен мащаб, подкопават покупателната способност на домакинствата и предизвикват по-бърза реакция на паричната политика от очакваното. Продължаващото забавяне на растежа в САЩ е в допълнение към отрицателното икономическо въздействие на стриктната политика на Китай за нулево разпространение на COVID. Накратко, очаква се икономиката на ЕС да продължи да се разраства, но със значително по-бавни темпове от очакваното в прогнозата от пролетта на 2022 г.

Рекордно високата инфлация се очаква да намалее през 2023 г.

Номиналната инфлация до юни достигна рекордно високи стойности, тъй като цените на енергията и храните продължиха да растат, а ценовият натиск се разшири и обхвана услугите и други стоки. В еврозоната инфлацията нарасна силно през второто тримесечие на 2022 г. — от 7,4% през март (на годишна база) до ново рекордно равнище от 8,6% през юни. В ЕС увеличението беше още по-силно изразено, като инфлацията скочи с цял процентен пункт — от 7,8% през март до 8,8% през май. Прогнозата за инфлацията бе значително увеличена в сравнение с пролетната прогноза. Освен голямото увеличение на цените през второто тримесечие, се очаква допълнителното покачване на цените на природния газ в Европа да се отрази на потребителите и чрез цените на електроенергията. Инфлацията се очаква да достигне най-високата си стойност от 8,4% на годишна база през третото тримесечие на 2022 г. в еврозоната и след това да намалява стабилно и да спадне под 3% през последното тримесечие на 2023 г. както в еврозоната, така и в ЕС, тъй като натискът от ограниченията в предлагането и от цените на стоките ще отслабне.

В прогнозата за България се казва, че изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост се очаква да бъде основният фактор за ускорения растеж на инвестициите както през 2022 г., така и през 2023 г. С една дума, очаква се реалният БВП да нарасне с 2,8% през тази и с 2,3% през следващата година, съобщават от седалището на ЕС в София.(УВести)