Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

ПЕТ ОСНОВНИ ПОСЛАНИЯ ОТ СРЕЩАТА НА ВЪРХА НА НАТО В МАДРИД

Киев, 01 юли 2022.- На срещата на върха на НАТО в Мадрид към света бяха изпратени пет основни послания, заложени в новата Стратегическа концепция и заключителната декларация. Ето ги:

1. Русия нарушава нормите и принципите, предвиждащи стабилен и предвидим ред на европейската сигурност. Не може да отхвърляме възможността тя да посегне върху суверенитета и териториалната цялост на членовете ни.

2. Русия е най-значителна и директна заплаха за безопасността на членовете ни, а също така за мира и стабилността в евроатлантическия регион. Тя се стреми да въведе сфери на влияние и да постигне директен контрол чрез принуда, подривна дейност, агресия и анексия;

3. Русия следва незабавно да прекрати войната и да се оттегли от Украйна. Беларус да прекрати своето подпомагане в тази война.

4. Задълбочаването на стратегическото партньорство между Китай и Русия и техните взаимни опити да подкопават международния ред, основен върху правилата, противоречат на нашите ценности и интереси.

5. Русия също така умишлено задълбочава продоволствена и енергийна криза, което засяга милиарди хора по света, по-специално, с военните си действия. Членовете на НАТО се задължават тясно да сътрудничат с цел подкрепа на международни усилия за осигуряване на износа на украинското зърно и снижаване на остротата на глобалната продоволствена криза.(УВести)