Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

БРЮКСЕЛ С БЪРЗИ ТЕМПОВЕ ПРИЕ НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ГАЗОХРАНИЛИЩА. УКРАЙНА ПРЕДЛАГА СВОИ

София, 29 юни 2022.- Приетото тези дни ново законодателство в областта на съхранението на газ ще повиши сигурността на доставките на ″синьо гориво″ в ЕС с оглед на следващата зима и след това.

Поради заплахата от прекъсване на доставките от Русия Регламентът на ЕС за съхранение на газ въвежда изискване запасите от това гориво в Европа да бъдат запълнени преди зимата, а управлението им да бъде защитено от външна намеса. Правилата бяха приети в рекордно кратък срок благодарение на готовността на Парламента и Съвета спешно да разгледат законодателното предложение в контекста на войната на Русия срещу Украйна.

С новото законодателство 18-те държави членки, които разполагат с подземни газови хранилища, се задължават да запълнят 80% от капацитета им до 1 ноември и се насърчават да се стремят към запълване на 85%.

През следващите години целта ще бъде 90%. От държавите-членки, които нямат газохранилища, се изисква да постигнат двустранни договорености за съхранение на достатъчни количества газ, които да се използват в съседните държави в дух на солидарност.

Газохранилищата вече ще се смятат за критична инфраструктура и всички оператори на системи за съхранение в ЕС ще трябва да бъдат сертифицирани отново, за да се намалят рисковете от външна намеса, съобщават от представителството на ЕС в София.

Украйна предлага страните от ЕС да съхраняват запасите от газ в украинските хранилища, чийто капацитет е над 30 млрд. куб. м.(УВести)