Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

НАД 60% ОТ УКРАИНЦИТЕ СЪЧУВСТВАТ НА ВЪТРЕШНИТЕ БЕЖАНЦИ, НО…

Киев, 07 юни 2022.- На вътрешните бежанци (т.е., на тези, които са се преместили от един край на Украйна в другия) съчувстват 61% от украинците, показват данните от социологическото проучване на “Омнибус” Info Sapiens. Нямат емпатия към тях само 6%.

Но, същевременно, допитаните изказват и това, което не им харесва при преселниците. За какво става дума?

– 58% не приемат, че те се забавляват на ново място;

– 48% не приемат, че не искат да работят;

– 48% не приемат, че не са благодарни за предоставената помощ;

– 48% не приемат, че не разговарят на украински език;

– 47% не приемат, че трябва да се помага да тези, които демонстрират висок стандарт на живот.

Най-често хората помагат на бежанците с продукти – 32%, с пари – 20%, с волонтерство – 20%, предоставят жилище – 14%.

Към помощта на преселниците най-много са привлечени жителите в Западна и Централна Украйна, съответно, 71% и 70%, и най-малко – живущите в Южна и Източна Украйна, съответно 57% и 43%, което е обяснимо, защото именно там минава фронтовата линия.

Според някои данни, вътрешните ни бежанци наброяват 8 млн.(УВести)