Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

КОЛКО ЩЕ СТРУВА И КОЛКО ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УКРАЙНА?

Киев, 12 май 2022.- От началото на войната загубите на Украйна възлизат на $564 – 600 млрд. В тази сума е включено и падането на БВП – $90,2 млрд. (т.е., с 45%). Ако войната продължи до юли, което е най-вероятно, то общите загуби ще стигнат $700,5 млрд., а преките – $154,5 млрд. С други думи, първите ще нарастват всяка седмица с $6,5 млрд., а вторите – с $5 млрд.

Трудови ресурси

За възстановяването си Украйна ще се нуждае от работна ръка. През първите два месеца на войната страната напуснаха 5,5 млн. души, от опасните региони към по-спокойните вътре в страната се преместиха 7,7 млн. Предполага се, че не всички бежанци ще се върнат от чужбина.

Преди войната трудовите ресурси, според държавната статистическа служба, наброяваха 15,9 млн. души. Към края на април те станаха 12,8 млн., т.е., имаме намаление с 3,1 млн. Като се отчитат тези процеси и структурата на заетостта според отделни икономически дейности, може да се предположи, че за възстановяване на страната могат да бъдат привлечени между 1,6 млн. и 2,2 млн. души.

Срок на възстановяване

Според някои експертни оценки, ако войната свършва в края на юли, за първия етап – производствен капацитет на украинската икономика за $29,3 млрд., ще могат да бъдат привлечени 1,6 млн. души и ще потрябват 5,3 години, което е много бавно. Затова ще се наложи да се търси чужда помощ с чуждо финансиране (западни фирми, турски компании, т.е., от страните, които сега активно помагат на Украйна във войната). Тук вече може да се говори за общ капацитет от $37,8 млрд. и срок от 4 години.

Пари за възстановяване

Като се изхожда от това, че краят на войната настъпва през юли, за първия етап ще потрябват средногодишни инвестиции в размер на $14,9 млрд. със срок за възстановяване 4 години.

Източниците на финансиране (план ″Маршал″) са: кредитни линии, финансови гаранции, пряко и успоредно финансиране, донорска помощ на отделни държави, институции и частни субекти, преки чуждестранни инвестиции, арестувани парични средства на Русия като страна-агресор – репарации, доходи от допълнителен данък върху продажбата на руските въглеводороди в страните от ЕС и Северна Америка, замразени активи на олигарси, имущество на руски компании.

Украинското правителство смята, че общо за възстановяване на страната ще са необходими $600 млрд.

В случай, че войната приключи през юли, могат да бъде събрани следните средства: собствени ресурси – $14,9 млрд., външно финансиране – $22,9 млрд., общо – $37,8 млрд. При този вариант първият етап от възстановяването ще продължи 4 години, твърдят Вадим Кончин и Андрий Колосов от Националния университет ″Киево-Могилянска академия″.(УВести)