Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

ЕС ПОМАГА С 3.5 МЛРД. ЕВРО НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, КОИТО ПРИЕМАТ БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА

София, 29 април 2022.- Европейската комисия изплати авансово над 3.5 млрд. евро на държавите-членки, за да им помогне да се справят с пристигането на хора, бягащи от войната в Украйна. Плащанията по инструмента REACT-EU бяха извършени в рамките на действията на ЕС за сближаване за бежанците в Европа (CARE).

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви: ″ЕС изразява солидарност с Украйна, както и с нашите държави-членки в усилията им за солидарност за посрещане на хората, бягащи от войната. Днес виждаме друг конкретен резултат от нашата солидарност с мобилизирането на кохезионни фондове там, където те са по-необходими″.

Комисарят по въпросите на работните места и социалните права Никола Шмит добави: ″Хората, бягащи от войната в Украйна, се нуждаят от незабавна подкрепа, за да изградят отново живота си в безопасност. С тези авансови плащания държавите членки могат да предложат храна, настаняване, здравеопазване, образование, да помогнат за достъпа до работни места и повече възможности за нуждаещите се″.

След началото на инвазията на Русия на 24 февруари Комисията мобилизира всички усилия, за да подкрепи цивилното население, бягащо от войната, и да помогне на държавите-членки да ги приемат и да се грижат за тях. По-специално, тя въведе възможността за гъвкаво използване на наличните ресурси от политиката на сближаване в рамките на програмите за периода 2014-2020 гг., възможността за 100 % съфинансиране и увеличаване с 3.5 милиарда евро на авансовото финансиране по линия на REACT-EU.

В България има около 90 хил. украински бежанци и за страната са изпратени 148.3 млн. евро, съобщават от представителството на ЕС в София.(УВести)