Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

ЕК ПРЕПОРЪЧВА ДА СЕ ПРЕРАЗГЛЕДА РЕЖИМЪТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ″ЗЛАТНИ ПАСПОРТИ″ И ″ЗЛАТНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ″

София, 29 март 2022.- В публикувана днес препоръка Европейската комисия настоятелно призовава държавите членки незабавно да отменят всички съществуващи режими за гражданство срещу инвестиции и да гарантират, че са въведени строги проверки за справяне с рисковете, свързани с режимите за право на пребиваване срещу инвестиции. Днешната препоръка е част от по-широката политика на Комисията за предприемане на решителни действия по тези режими. Настоящият контекст на руската агресия срещу Украйна отново подчертава тези рискове.

Някои руски или белоруски граждани, които са обект на санкции или които подкрепят в голяма степен войната в Украйна, може да са придобили гражданство на ЕС или привилегирован достъп до ЕС, включително правото да пътуват свободно в Шенгенското пространство, по линия на тези режими. За преодоляване на тези непосредствени рискове днес Комисията препоръчва също на държавите членки да преценят дали следва да бъде оттеглено гражданството, предоставено по режим за „златен паспорт“ на руски или белоруски граждани, включени в списък със санкции на ЕС във връзка с войната в Украйна. Разрешенията за пребиваване, издадени съгласно режим за право на пребиваване срещу инвестиции на руски или белоруски граждани, които подлежат на санкции, следва незабавно да бъдат отнети след индивидуална оценка и в съответствие с принципа на пропорционалност, основните права и националното право на държавите членки. Тези мерки следва да се прилагат за руски или белоруски граждани, които подкрепят в голяма степен войната в Украйна, съобщават от представителството на ЕС в България.(УВести)