Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

ЕК СТАРТИРА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕДНО ГИШЕ В ПОДКРЕПА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ ОТ УКРАЙНА

София, 23 март 2022.- Европейската комисия стартира портала ″Европейско научноизследователско пространство за Украйна″(ERA4Ukraine) — обслужване на едно гише за информация и услуги за подкрепа на изследователи, базирани в Украйна или бягащи от страната, съобщават от представителството на ЕС в България.

Порталът обединява инициативи на равнище ЕС, инициативи по държави, както и такива от неправителствени групи. Целта му е да се подпомогнат засегнатите изследователи да намерят жилища и възможности за работа, да се улесни признаването на техните дипломи и да се предложат други услуги.

Порталът ERA4Ukraine стартира в съществуващата мрежа EURAXESS, която подпомага изследователите, като свързва повече от 600 центъра и 43 национални портала в отделните държави — членки на ЕС и държавите, асоциирани към ″Хоризонт Европа″. Цялата информация скоро ще бъде достъпна както на английски, така и на украински език. Всяка държава членка и асоциирана държава има национален портал, на който услугите за подкрепа са посочени по структуриран начин. До момента са налице 30 национални портала.

Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: ″Подкрепяме изследователите и новаторите от Украйна, изправени пред безпрецедентни обстоятелства в резултат на руското нашествие срещу тяхната страна. Украинските учени и изследователи имат ключов принос за научните изследвания и иновациите в ЕС. В очакване на ратифицирането на асоциирането на Украйна към ″Хоризонт Европа″ ние направихме така, че одобрените бенефициери вече да могат да получават финансиране от програмите на ЕС за научни изследвания и иновации. Стартиралият днес ERA4Ukraine е друго важно действие в подкрепа на нашите украински колеги″.(УВести)