Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

ЕК ОКАЗВА ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ДЪРЖАВИТЕ В ЕС, ПРИЕМАЩИ БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА

София, 21 март 2022.- Европейската комисия отправи специална покана в рамките на Инструмента за техническа подкрепа (ИТП) в подкрепа на държавите членки, които приемат бежанци от Украйна след руското нахлуване в страната и за постепенното премахване на зависимостта от изкопаеми горива от Русия.

Съобразно тази покана държавите членки могат незабавно да изпратят до Комисията искания за техническа подкрепа в следните области:

– Изграждане на институционален и оперативен капацитет за посрещане на хората, бягащи от войната в Украйна. Това включва подпомагане на националните органи да адаптират и ускорят достъпа до жизненоважни услуги като жилищно настаняване, образование, здравеопазване, работни места в рамките на схемата за временна закрила.

– Засилване на социалната и икономическата интеграция на бежанците от Украйна. Например по отношение на достъпа до пазара на труда Комисията ще подкрепи държавите членки при създаването на стандартизиран механизъм за признаване на академичните квалификации на бежанците.

– Оптимално използване на наличните средства на ЕС за осигуряване на настаняване на семейства или непридружени деца.

– Постепенно премахване на зависимостта на държавите членки от изкопаеми горива от Русия. Това включва набелязване на най-добрите реформи и инвестиции на национално, регионално и трансгранично равнище в съответствие с REPowerEU, съобщават от представителството на ЕС в България.(УВести)