Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

МАРИЯ ГАБРИЕЛ: ПОДКРЕПЯМЕ ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ДЕЦАТА ОТ УКРАЙНА С КООРДИНИРАНИ ДЕЙСТВИЯ И ФИНАНСИРАНЕ

София, 17 март 2022.- Извънредно заседание на тема ″Европейският отговор на войната в Украйна в областта на образованието″ събра министрите на образованието на Европейския съюз, българския еврокомисар Мария Габриел и министърa на образованието на Украйна Сергей Шкарлет. Дискусията се съсредоточи върху въпросите свързани с подкрепата на украинските ученици, студенти и учители, бягащи от военната агресия, съобщават от представителството на ЕС в България.

″До момента 3 млн. са бежанците от Украйна, като почти половината от тях са деца. Днес те имат нужда от нашата подкрепа. Училището трябва да остане място, където децата се чувстват защитени. Изправени сме пред спешна необходимост да осигурим непрекъснатост на обучението на хиляди млади хора, като същевременно гарантираме, че няма да загубят контакт с майчиния език. Това изисква бързи, целенасочени и координирани действия както на европейско равнище, така и от всички държави членки. Ето защо въвеждаме мерки в три направления – финансова подкрепа за националните образователни системи, общи насоки за приемане на бежанци в държавите членки и мерки за улесняване на достъпа до образователна среда на украински език″, заяви Мария Габриел.

Преди всичко българският еврокомисар открои финансовите инструменти, които ще бъдат на разположение на държавите членки. Новият инструмент ″Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа″ (CARE) ще даде възможност на държавите да предоставят спешна помощ на украинските бежанци. Например, за да се облекчи натискът върху националните бюджети, възможността за 100% съфинансиране по политиката на сближаване ще бъде удължена и за бюджетната 2021-2022 г.

Освен това, държавите ще могат да използват и средства от REACT-EU в размер на 10 млрд. евро и Фонд ″Убежище, миграция и интеграция″ в размер на 420 млн. евро. Програма ″Еразъм+″ същo щe бъде мобилизирана. Тя ще предостави възможност на украинските ученици да бъдат включени в образователните системи чрез проекти за сътрудничество. Украинските учители могат да получат финансова подкрепа за тяхната интеграция в приемащите държави. Квалифициран персонал може да бъде временно изпратен в регионите, в които се настаняват бежанци.

Комисар Габриел постави акцент и върху новата си инициатива свързана с Европейския портал за училищно образование. ″Идеята е Европейският портал за училищно образование да бъде място за споделяне на опит за приобщаване на младите украинци в образователните системи. Предвиждаме и специална платформа за учители, преподаващи на украински език. С цел координация на тези действия, създаваме работна група с всички държави членки. Групата ще обедини експертния им опит за осигуряване на възможности за възстановяване на образователния процес на децата бежанци. Вярвам, че с обединени усилия ще намерим най-ефективните решения и в дългосрочен план, за да дадем на младите хора това, от което войната ги е лишила″, заключи Мария Габриел.(УВести)