Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

КИЕВСКА РУС И МОСКОВИЯ

Киев е основан през 482 г. Киевска Рус като една от най-големите средновековни държави е покръстена през 988 г. Москва е основана почти два века по-късно,  през 1147 г. от Юрий Дългоруки – син на киевския княз Володимир Мономах. През ХIII в. монголо-татарите нападат Киевска Рус. През 1240 г. пада Киев и Киевска Рус като държава постепенно запада, а нейните княжества се подчиняват на Златната Орда, просъществувала от 1240 до 1502 гг. Последният Киевски княз е Семен Олелкович (1470 г.). Московия почти 300 г. е васал на Ордата. Едва по време на цар Иван IV Грозни Московската държава побеждава Казанско ханство (1552 г.) и става независима. По време на Петър I (1672-1725 гг.) Московия се преименува в Русия и присвоява, като пренаписва в свой интерес, историята на Киевска Рус. Тази политика с особена сила продължава Екатерина II (1729-1796 гг.). Затова без славната история на Киевска Рус, без украинската история сегашната Русия е страна без средновековна следа. Де-факто своето летоброене Московия, Московска държава, Русия, Руска империя, Руска Федерация трябва да води от Златната Орда. Т.е., когато България и Киевска Рус вършат европейски дела, Московия я няма никаква.