Дайджест "Украински вести" излиза от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

"Украински вести" излизат от 1998 г.

Шануймося, браття, бо ми того вартi!

ПРЕЗ ЯНУАРИ 1919 ГОДИНА УКРАЙНА СЕ ОБЕДИНЯВА В ЕДИННА ДЪРЖАВА

На 22 януари 1918 г. украинската Централна Рада – парламент, който тогава изпълнява и ролята на правителството, издава Универсал (указ) №4, с който се обявява независимостта на Украинската Народна Република (УНР).

Ще напомним, че през 1654 г. Украйна като автономия получава протекторат на Московската държава, но постепенно Киев е лишен от всички права и се превръща в провинция на Руската империя. Едва след революцията в Петроград през февруари 1917 г. Украйна става Украинска Народна Република и има намерение заедно с Русия да създадат федерация. Но с идването на Ленин на власт това е невъзможно и Киев поема курс към изграждане на самостоятелна държава. В споменатия Универсал се отбелязва, че със съседните страни – Русия, Полша, Австрия, Турция и други, Украйна “ще живее в съгласие и дружба”.

Киев, 22 януари 1919 г. Съединението прави силата!

На същия ден – 22 януари, но една година по-късно, т.е. през 1919 г., Украинската Народна Република (със столица Киев) се обединява със Западноукраинската Народна Република (ЗУНР). ЗУНР със столица Лвив е създадена на 11 ноември 1918 г. на територията на Западна Украйна, която преди това в продължение на столетия влиза в пределите на Австро-Унгария. В Акта за обединяване на УНР и ЗУНР се казва: “Отсега в единна Велика Украйна се сливат разделените в продължение на векове Галичина (Галиция), Буковина, Закарпаття (Закарпатието) и крайднепърска Украйна. Отсега нататък има само една независима Украинска Народна Република…”

Но за разлика от България, която на 6 септември 1885 г. съумя успешно да извърши съединението на Княжество България и Източна Румелия, Украйна не можа дълго да се запази като единна държава. Скоро под натиска на Червената армия, навлязла в Украйна, украинските войски и правителството напускат Киев. Болшевиките превземат почти цялата страна, освен Западна Украйна, която по волята на “великите сили” влиза в пределите на Полша, и Закарпатието, което е разделено между Унгария и Чехословакия.

Украинските земи се обединяват в украинска съветска република едва след Втората световна война. Суверенна Украйна става на 24 август 1991 г. Тя е призната от над 100 страни, с много от тях има дипломатически отношения на ниво посолство.

Въпреки всичко, 22 януари – день Злуки (ден на Съединението), се смята за една от най-светлите дати в нашата сложна история. Този ден символизира стремежа на народа ни към независимост и изграждане на собствена държава.

Васил Жукивский